Pielgrzymka do monasterów w Sakach i Zaleszanach

Opublikowano 15 kwietnia 2019 przez Łukasz Koleda

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w dniach 12-13 kwietnia po raz kolejny odbyła się młodzieżowa, wielkopostna pielgrzymka do monasterów w Sakach i Zaleszanach. W wyjeździe uczestniczyli mieszkańcy Metropolitalnego Domu Studenta oraz młodzież skupiona wokół kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie.

Pierwszym punktem pielgrzymki była wizyta w Żeńskim Domu Zakonnym św. Katarzyny w Zaleszanach, gdzie warszawska młodzież miała możliwość oddania pocałunku cudotwórczej ikonie Matki Bożej oraz relikwiom św. Katarzyny. Po wysłuchaniu historii rozwoju życia monastycznego tego miejsca, męska część grupy udała się do leżącego nieopodal monasteru św. Dymitra w Sakach. O godzinie 17.00 w cerkwi św. Nektariusza sprawowana była jutrznia z czytaniem akatystu do Bogurodzicy. W czasie nabożeństwa pielgrzymi przystąpili do sakramentu spowiedzi.

Sobotni poranek rozpoczął się św. Liturgią podczas, której pielgrzymi przystąpili do św. Eucharystii. Po śniadaniu zostały rozdzielne prace na rzecz monasteru. Zarówno dziewczęta jak i panowie porządkowali teren wokół budynków monasterskich oraz cerkwi. Tuż przed wyjazdem, w godzinach popołudniowych pielgrzymi udano się do cerkwi św. Dymitra, aby pokłonić się Jego ikonie.

Ta krótka, ale jakże bogata duchowo pielgrzymka była doskonałym czasem wyciszenia, modlitwy, refleksji nad samym sobą oraz przygotowaniem swojej duszy do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Wyjazd został zorganizowany dzięki wsparciu warszawskiego Centrum Kultury Prawosławnej oraz Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.

Krzysztof Szeremeta

zdjęcia: autor i Marta Opolska