Nie jest rzeczą małą wiedzieć, że czegoś nie wiesz; jest oznaką człowieka roztropnego znać swoją miarę, a nie w podrażnieniu przez zazdrość diabelską cały świat czynić świadkiem swej głupoty.
Św. Hieronim, List 61

Święto Centrum Kultury Prawosławnej

Opublikowano 24 maja 2020 przez Łukasz Koleda

24 maja przypada dzień pamięci apostołów Słowian, św. św. Cyryla i Metodego. Jest to święto patronów nie tylko społeczności akademickiej, mieszkańców Metropolitarnego Domu Studentów, lecz także każdego chrześcijanina, którego językiem liturgicznym pozostaje język cerkiewnosłowiański. Święci Cyryl i Metody, na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława i z polecenia cesarza bizantyjskiego, wyruszyli na Morawy. Innowacyjność dzieła świętych braci […]

Czytaj dalej

Święty Ogień przybył do Polski

Opublikowano 18 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz dzięki pomocy władz państwowych i samorządowych, w szczególności Podlaskiego Instytutu Kultury, do naszej Ojczyzny po raz jedenasty przybył Święty Ogień, który w dniu dzisiejszym zstąpił w Grobie Chrystusowym w Jerozolimie. Tegoroczną organizacją pielgrzymki  zajmowało się powołane w bieżącym roku stowarzyszenie „Bractwo Świętego […]

Czytaj dalej

Pomagamy – akcje charytatywne

Opublikowano 17 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Cerkiew prawosławna w Polsce  poprzez swoje organizacje prowadziła w okresie Wielkiego Postu, który w tym roku był szczególny ze względu na panującą pandemię koronawirusa szereg akcji charytatywnych mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego od […]

Czytaj dalej

Śniadanie wielkanocne 2020 – dodatkowe informacje

Opublikowano 11 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

Warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej, jak co roku organizuje śniadanie wielkanocne dla osób samotnych oraz cudzoziemców skupionych wokół Cerkwi na Pradze, którzy z różnych powodów spędzają Święto Zmartwychwstania Pańskiego daleko od swoich bliskich. Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, jego forma w tym roku będzie inna.  Świąteczne produkty żywnościowe będą przygotowane i zapakowane sterylnie. […]

Czytaj dalej

Pomoc dla seniora

Opublikowano 11 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

W ramach akcji „Pomoc dla Seniora” warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej przekazało dla pensjonariuszy i pracowników Prawosławnego Domu Opieki „Eleos” w Grabarce kilkadziesiąt wielorazowych maseczek ochronnych oraz wirusobójcze płyny do dezynfekcji rąk. Osoby chcące wspomóc akcję prosimy o wpłaty na konto bankowe: 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388 Warszawska Metropolia Prawosławna Al. Solidarności 52, 03-402 […]

Czytaj dalej

Akcja „Pomoc dla Seniora”

Opublikowano 16 marca 2020 przez Andrzej Lewczak

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, pracownicy i wolontariusze Centrum Kultury Prawosławnej pomagają osobom starszym w zakupach aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo związane z zachorowaniem. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupu w/w produktów skontaktuj się z Centrum Kultury Prawosławnej, tel. 22 619 24 20.

Czytaj dalej

Zarządzenie odnośnie odwiedzin w MDS

Opublikowano 12 marca 2020 przez Andrzej Lewczak

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządzam od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania, […]

Czytaj dalej

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Opublikowano 6 marca 2020 przez Łukasz Koleda

Wzorem minionych lat, w dniach 2-6 marca br., w kaplicy akademickiej śww. Cyryla i Metodego sprawowane były nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. W poniedziałek, wtorek i czwartek odprawiane były jutrznia, godziny kanoniczne, wieczernia oraz litija za zmarłych, natomiast w środę i piątek celebrowano 9 godzinę kanoniczną oraz św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Ponadto, codziennie od […]

Czytaj dalej

Inauguracyjne spotkanie Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”

Opublikowano 29 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”, które powstało z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 stycznia 2020 roku. Głównym jego celem jest szeroko rozumiana organizacja przewiezienia do Polski Świętego Ognia, który w cudowny sposób pojawia się corocznie w […]

Czytaj dalej

Sakrament małżeństwa

Opublikowano 17 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 16 lutego br. o godz. 18.00 w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi „Sakrament małżeństwa”. Spotkanie prowadził ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski,  proboszcz Parafii Katedralnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie. W trakcie wykładu połączonego z multimedialną prezentacją ks. proboszcz omówił przebieg sakramentu małżeństwa. Wyjaśnił […]

Czytaj dalej