Ekumeniczna konferencja kobiet

Opublikowano 24 listopada 2019 przez Andrzej Lewczak

Dnia 23 listopada br. w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Cyryla i Metodego 4  odbyła się ekumeniczna konferencja kobiet. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą,  po której z pouczającym słowem do uczestniczek zwrócił się ks. mitrat dr Doroteusz Sawicki. Oficjalną część konferencji otworzył ks. dr Andrzej Lewczak – dyrektor CKP. Sympozjum prowadziły Pani Marzena Matejka – przewodnicząca Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i Pani Hanna Tranda – przewodnicząca Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy. Konferencja poświęcona była ochronie środowiska naturalnego oraz przygotowaniom do Światowego Dnia Modlitwy 2020.

Organizatorami konferencji były: Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy.

Zdjęcia: Archiwum CKP