Inauguracyjne spotkanie Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”

Opublikowano 29 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”, które powstało z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 stycznia 2020 roku. Głównym jego celem jest szeroko rozumiana organizacja przewiezienia do Polski Świętego Ognia, który w cudowny sposób pojawia się corocznie w Wielką Sobotę w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie.

Metropolita warszawski i całej Polski Sawa zwrócił się do zebranych ze słowami: „Święte dzieło, realizowane na przestrzeni dziesięciu lat, sprowadzenia Świętego Ognia do Polski dowodzi, że warto i należy je kontynuować. Ono wynikło z potrzeby duchowej i uwarunkowań w jakich prowadzi działalność nasza Cerkiew. Jest to bardzo ważne, bowiem otaczający nas świat ma inne pojmowanie Świętego Ognia i pojęcia świętości niż my. Prawosławie jest wszechogarniającą miłością i światłością, które powinno oświecać i uświęcać wszystkich. Poprzez całą historię naszej Cerkwi, zarówno w aspekcie światowym, jak i lokalnym, prawosławie doświadczyło wiele, bowiem ciemność chciała i nadal chce zgasić światłość. Oczywiście to się nie udało i nigdy się nie uda. Świadczy o tym fenomen Świętego Ognia, który zstępuje w Wielką Sobotę za wstawiennictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy i później jest rozwożony po całym świecie. Bardzo dobrze się stało, że obecnie pojawiła się inicjatywa powołania stowarzyszenia, którego celem będzie sprowadzenie Świętego Ognia do naszego kraju. Zachęcam do gorliwości, w szerokim tego słowa znaczeniu, w pokonywaniu wszelkich trudności i realizowaniu tego świętego, dobrego dzieła. Wyrażam przekonanie, że Bóg także w przyszłości błogosławi i będziemy nadal kontynuowali przywożenie Świętego Ognia do Polski. Ma to duże znaczenie zarówno w skali kraju, jaki i światowego prawosławia, gdyż pokazuje, że nasza niewielka Cerkiew prawosławna w Polsce, pomimo wszelkich przeszkód, jest w stanie sprowadzić Święty Ogień z Jerozolimy do naszego kraju. Niech Bóg pomaga i błogosławi”.

Prezes zarządu „Bractwa Świętego Ognia”, ks. Andrzej Bołbot, powiedział: „Inicjatywa założenia stowarzyszenia pojawiła się kilka lat temu. Dzięki błogosławieństwu Bożemu i wsparciu metropolity Sawy rozpoczęło ono swoją działalność w bieżącym roku. Jego głównym zadaniem jest organizacja przewiezienia Świętego Ognia z Jerozolimy, a także wsparcie misji i roli Cerkwi prawosławnej w Polsce we wszelkich dziedzinach jej życia w kraju i poza granicami. Statutowe obszary działalności stowarzyszenia obejmują m.in. promowanie kultury i tradycji prawosławnej, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, opiekę nad zabytkami, podtrzymywanie więzi polskiej społeczności prawosławnej ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach, organizację pielgrzymek do świętych miejsc, prowadzenie działalności wydawniczej”.

Podczas spotkania wystąpił zespół wokalny muzyka.cerkiew.pl, który wykonał utwory w języku gruzińskim, serbskim, polskim i cerkiewno-słowiańskim. Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na oficjalnej stronie pod adresem: www.holylight.org.pl.

Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia” dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy zechcieliby wspomóc jego statutową działalność.

Zdjęcia: archiwum CKP

Za: www.orthodox.pl