Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych

Opublikowano 8 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

P2073051

W dniu 7 lutego 2020 r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.

Celem konferencji było określenie aktualnych zadań sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w zakresie wykorzystania osiągnięć minionych 30 lat nauczania religii prawosławnej przy uwzględnieniu uwarunkowań reformowanego systemu oświaty oraz znowelizowanej podstawy programowej i programu nauczania religii prawosławnej, w celu podniesienia jakości nauczania, wychowania dzieci i młodzieży prawosławnej.

Konferencję rozpoczęto molebnem w kaplicy akademickiej śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, odprawionym przez ks. mitrata Jana Fiedorczuka – dyrektora Wydziału Katechetycznego i wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Oficjalną część konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Maciejem Kopciem – podsekretarzem stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Małgorzatą Krasuską – radcą ministra z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania. Ta część spotkania była poświęcona tematowi: „Aktualny stan i dalsze etapy realizacji reformy systemu oświaty, założeń i organizacji nadzoru pedagogicznego, organizacji systemu doskonalenia i oceny nauczycieli z uwzględnieniem organizacji nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych w aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania Cerkwi prawosławnej”.

Popołudniowa część konferencji poświęcona była zagadnieniom dotyczącym aktualnego stanu nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych w reformowanym systemie oświaty oraz wymianie doświadczeń w zakresie docierania do rodzin imigrantów prawosławnych przyjeżdżających do Polski, obejmowania dzieci i młodzieży nauczaniem religii prawosławnej.

Moderatorem konferencji był dyrektor metropolii prawosławnej ds. nauczania religii – dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 26 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji PAKP.

Konferencję zakończono podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz wspólnym posiłkiem.

ks. dr Andrzej Baczyński

zdjęcia: archiwum CKP

Za: www.orthodox.pl