Literatura duchowa dla więźniów

Opublikowano 15 kwietnia 2019 przez Andrzej Lewczak

Z inicjatywy Naczelnego Kapelana Służby Więziennej PAKP ks. dr Andrzeja Lewczaka po raz drugi do zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całej Polski trafiała literatura duchowa w ramach projektu „Wyzwoleni przez literaturę”. Partnerami projektu są: Centrum Kultury Prawosławnej im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie oraz z wydawnictwo „Bratczyk” z Hajnówki.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu resocjalizacji poprzez wzbogacenie zasobów bibliotecznych zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całej Polski w literaturę duchową. Wsparcie to jest niezwykle pożądane w procesie skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności, a zwłaszcza ich poprawy moralnej i przyswojeniu wartości etycznych.

W minionym roku do bibliotek aresztów śledczych i zakładów karnych trafiło ponad 600 egzemplarzy książek: „Słowa św. Paisjusza Hagioryty”, „Otwarte serce Cerkwi” – metropolity Atanazego oraz „Martwe dusze” – Mikołaja Gogola. W bieżącym roku zbiory biblioteczne zostaną wzbogacone o takie pozycje jak: „O modlitwie” – św. Paisjusza Hagioryty, „Sakrament spowiedzi” oraz „Opowiadania duchowe”. Łącznie w ramach w/w projektu do bibliotek więziennych zostało przekazanych 1000 egzemplarzy nowej literatury.

Należy także zaznaczyć, że poza przekazaniem literatury duchowej osoby osadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie całej Polski mają możliwość wzięcia udziału w konkursie pt.: „Moja droga do wewnętrznej przemiany na podstawie powyższej literatury”. Najlepsze prace, w porozumieniu z dyrektorami jednostek SW, zostaną nagrodzone.

Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne

zdjęcia: archiwum PDW