Na początek nauki…

Opublikowano 15 października 2017 przez Łukasz Koleda

15 października w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego przy warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej, zebrali się studenci stołecznych uczelni by uczestniczyć w św. Liturgii inaugurującej nowy rok akademicki 2017/2018.

Św. Liturgia rozpoczęła się o godzinie 9.00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego w asyście przybyłego duchowieństwa. Śpiewał męski chór pod dyrygenturą prof. Włodzimierza Wołosiuka. Homilię wygłosił ks. prof. dr Jerzy Tofiluk. Duchowny w szczególny sposób zwrócił uwagę na słowa przeczytanej Ewangelii – „Miłujcie wrogów waszych”. Miłość została przedstawiona jako cnota arcyważna, o której dzisiejszy świat często zapomina. To właśnie przez miłość do Boga, ludzi, wszelkiego stworzenia, a także miłość do wroga, człowiek realizuje Boskie przykazania i zawierza swe życie Bożej opiece. Zamiast postępować ze złem lustrzanie, człowiek powinien przekierować uczucia ziemskie na inny poziom, pozostać w miłości Bożej i nieustannie starać się przekazywać ją innym. W trakcie św. Liturgii wznoszono prośby w intencji osób uczących się, jak i ich wykładowców.

Po zakończeniu św. Liturgii, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy przeczytał modlitwę z prośbą do Boga o pomoc i łaski podczas procesu edukacji. W swym słowie Jego Ekscelencja, zaakcentował wartość życia liturgicznego, bez którego nie ma pożywienia dla ludzkiej duszy, zwłaszcza w procesie edukacji i poznawania Boga. Zdobywanie tytułów, osiągnięte sukcesy, a także nabyta wiedza, bez postawienia Boga w centrum naszego życia, okazują się niczym. Ważne jest zatem, aby realizować ciągłą pracę nad życiem w Chrystusie, troszcząc się o duchową czystość i szczerość modlitwy, gdyż „im czystsze serce, tym bardziej światły umysł”. Na koniec Arcybiskup Jerzy, serdecznie pozdrowił wszystkich obecnych, wyraził podziękowania dla duchowieństwa, chóru, przybyłych wiernych za wspólna modlitwę i życzył Bożego Błogosławieństwa na podjętą edukację.

Zakończeniem niedzielnej św. Liturgii było pokropienie głów wiernych wodą święconą.

Marta Opolska

Zdjęcia: Łukasz Troc