Otwarcie wystawy „Białoruskie ikony ludowe” oraz prezentacja książki „Bliski mi Wschód”

Opublikowano 16 października 2017 przez Andrzej Lewczak

W dniu 15 października 2017 roku, w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie miały miejsce dwa wydarzenia kulturalne. Pierwszym z nich było otwarcie wystawy pt. „Białoruskie ikony ludowe”, na której zaprezentowane zostały ikony z przełomu XIX i XX wieku, pochodzące w większości z terenów Zachodniego i Wschodniego Polesia. Prezentowana ekspozycja stanowi część kolekcji Białoruskiego Państwowego Muzeum Architektury Ludowej i życia codziennego i została przygotowana we współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi, funkcjonującym przy Ambasadzie Białorusi w Polsce. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele obu zaangażowanych białoruskich instytucji. Ambasadę Białorusi reprezentował pan Yury Kulabukhau, Radca do spraw politycznych, natomiast Centrum Kulturalne Białorusi reprezentował jego dyrektor pan Michail Rybakou. Spotkanie swą obecnością zaszczycili także ksiądz protoprezbiter Anatol Szydłowski, proboszcz Parafii Katedralnej p.w. Marii Magdaleny oraz pan Józef Bryl, prezes Fundacji Polska-Wschód.

Otwierając ekspozycję, pan Yury Kulabukhau podziękował księdzu doktorowi Andrzejowi Lewczakowi, dyrektorowi Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, za możliwość zorganizowania wystawy, a następnie przedstawił historię białoruskich ikon, ich charakter i miejsce jakie zajmowały w tradycyjnych rodzinach.

Drugim wydarzeniem kulturalnym była prezentacja książki pt.; „Bilski mi Wschód” i spotkanie z jej autorką – panią Anną Radziukiewicz, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Prawosławny jak również prezesem Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Książka ta stanowi zapis wieloletnich wędrówek po Wschodzie, od Morza Białego na północy po morze Śródziemne i Czerwone na południu. Jak stwierdza sama autorka: „To owoc mojej tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata, w którym wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani jednoznacznych, tak jak te przykrojone do potrzeb podręcznikowej wiedzy, formowane nieraz pod wyobrażenie polityki historycznej”.

Prezentując swoją najnowszą książkę, pani Anna opowiedziała o tym co było bodźcem do jej napisania, jakie problemy w niej porusza i dlaczego. Następnie odpowiadała na pytania publiczności, które w większości rozpoczynały się od podziękowań za napisanie książki, poruszającej bardzo istotne tematy a jednak tak mało znane.

Na zakończenie spotkania uczestnicy nagrodzili autorkę gromkimi oklaskami.

Mateusz Zabrocki

Foto: Nikita Kozakiewicz