Pielgrzymka do Sak i Zaleszan

Opublikowano 22 marca 2018 przez Łukasz Koleda

W czwartym tygodniu Wielkiego Postu, w dniach 16-17 marca br. odbyła się pielgrzymka młodzieży z Centrum Kultury Prawosławnej i katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie do monasterów w Sakach i Zaleszanach, znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Nie zważając na zimową wichurę królującą w tych dniach na Podlasiu, wyjazd udało się zorganizować dzięki pomocy dyrekcji Centrum Kultury Prawosławnej. Grupą młodzieży opiekował się ks. Łukasz Koleda.

Pierwszym punktem naszej pielgrzymki był Żeński Dom Zakonny św. wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach. Po pokłonieniu się przechowywanym w monasterze relikwiom, nowicjuszka Magdalena przedstawiła pielgrzymom życiorys patronki monasteru oraz opowiedziała o historii powstania wspólnoty żeńskiej w Zaleszanach, Następnie przyszedł czas na drobne prace monasterskie. W tym czasie męska część grupy udał się do monasteru w Sakach.

 Na Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów sprawowanej w cerkwi św. Nektariusza chętni mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po duchowej wieczerzy w cerkwi, odbyła się kolacja przepełniona pysznymi potrawami postnej monasterskiej kuchni, którą z miłością, modlitwą i myślą o każdym pielgrzymie przygotowała mniszka Katarzyna.

Mroźny sobotni poranek rozpoczęliśmy przyjęciem św. Eucharystii podczas Liturgii św. Jana Chryzostoma, po której młodzi ludzie wypełniali monasterskie posłuszanija. W godzinach popołudniowych nastąpiło odwiedzenie cerkwi, w której znajduje się Zaleszańska Ikona Matki Bożej. Wraz z o. Efremem mieliśmy możliwość oddać pocałunek ikonie św. Dymitra Sołuńskiego, a także dowiedzieć się o cudach uczynionych za pośrednictwem świętego.

Podczas monasterskich posiłków pielgrzymi mieli niezwykłą okazję porozmawiać ze mniszkami i mnichami, a także otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania. Pomimo tak krótko spędzonego czasu w Sakach i Zaleszanach, każdy z obecnych w tych miejscach miał czas na wyciszenie i przemyślenie priorytetów w swoim życiu. W większości przypadków codzienność każdego z nas przemija w natłoku wydarzeń, obowiązków i problemów, rozwiązanie których wydaje się być niezwykle ważną rzeczą, pochłaniającą wszystkie nasze siły i energię. Jednak przez to zapominamy o prawdziwie ważnych rzeczach w życiu duchowym każdego z nas – pokoju serca, pamięci o Bogu i umiejętności podziękowania Mu za każdą przeżytą chwilę. O tym przypominała siostra Elżbieta w jednej z naszych rozmów, przytaczając życiowe historii świadczące o zaufaniu do Boga prawosławnych mieszkańców Cypru, akcentując wielkie znaczenie modlitwy dziękczynnej wznoszonej do naszego Stwórcy w momentach tak radosnych jak i smutnych.

W drodze powrotnej do Warszawy pielgrzymi z wdzięcznością wspominali ciepłe przyjęcie, wspólną modlitwę, dobroć i poświęcenie mnichów oraz mniszek zapraszających do ponownych odwiedzin.

Halina Matwijenko

zdjęcia: ks. Łukasz Koleda