Podsumowanie warsztatów „Junior i jego sztuka”

Opublikowano 11 czerwca 2018 przez Andrzej Lewczak

29 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie przy ul. Św. Cyryla i Metodego 4 zostały zainaugurowane warsztaty JUNIOR I JEGO SZTUKA. Spotkania – skierowane do najmłodszej wiekowo grupy społecznej – parafian Cerkwi p.w. św. Marii Magdaleny oraz sympatyków Centrum Kultury Prawosławnej – odbywały się w niedziele: 29 kwietnia, 06 maja, 13 maja, 20 maja i 03 czerwca 2018 r.

Warsztaty prowadziła Aneta Skarżyński – magister sztuki, Dyrektor ds. Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union, absolwentka dwóch wrocławskich uczelni artystycznych: Akademii Muzycznej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Głównym założeniem metodyki zajęć było nakierowanie dziecka na obcowanie ze sztuką poprzez własną twórczość podczas jednoczesnego słuchania muzyki. Łączenie pozornie odległych od siebie dziedzin sztuki i aktywność plastyczna na styku wspomnianych obu kierunków dało nadspodziewane efekty, i to niezależne od wieku, tudzież poziomu uzdolnień manualnych uczestników zajęć. Podczas dwóch godzin lekcyjnych powstawały malunki do utworów Volfganga Amadeusza Mozarta, Piotra Czajkowskiego, Antonia Vivaldiego, jak również do muzyki pozytywki – przyrządu skonstruowanego w XVIII wieku. Pojawiło się wiele ciekawych prac akwarelowych, temperowych, plakatowych oraz plastelinowych o tematyce: zabawa z plamą, moja zabawka, ulubione drzewo, piękno muzyki, czy mam marzenie. A ile przy tym było śmiechu! Ale nie od wczoraj wiadomo, że uczenie poprzez zabawę stanowi jedną z najbardziej efektywnych form edukacyjnych. Wybrane efekty finalne ekspresji dziecięcej zostały uwiecznione w prezentacji multimedialnej.

Z racji małej ilości godzin lekcyjnych muzyki i plastyki w szkołach podstawowych, a co za ty idzie – braku pełnej możliwości realizacji
i wykorzystania twórczego potencjału dzieci, warsztaty okazały się doskonałym sposobem na wyrażenia siebie, dobrą formą uzupełnienia dydaktycznego, jak
i miłą odmianą spędzania wolnego czasu. I to nie tylko dla juniorów! Tak się złożyło, że w zajęciach -prócz pociech – nierzadko uczestniczyli ich rodzice. A że spotknia ze sztuką cieszyły się frekwencją, od nowego roku szkolnego planowane są kolejne.

Słowa podziękowania kierujemy do prowadzącej warsztaty, Anety Skarżyński. Cieszymy się, że wydarzenie przyczyniło się do podniesienia umiejętności plastycznych uczestników warsztatów JUNIOR I JEGO SZTUKA również dzięki zaangażowaniu współorganizatorów: Centrum Kultury Prawosławnej i Fundacji Polonia Union, partnerów – Centrum Kulturalnego Białorusi oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, jak również patrona medialnego – Wydawnictwa Psychoskok. Jednak przede wszystkim dziękujemy dzieciom, życząc im udanych wakacji!

Organizatorzy

Link do filmu: http://poloniaunion.wixsite.com/union/prezentacje