Pomoc humanitarna dla diaspory białoruskiej

Opublikowano 29 października 2021 przez Andrzej Lewczak

Na przełomie października i listopada br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie realizowana była akcja pomocy humanitarnej przeznaczonej dla białoruskich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc dotarła do ponad 140 osób. Ponadto paczki humanitarne składające się poduszek, kocyków, książek, zabawek, zimowych ubrań i butów zostały rozdysponowane do obozów uchodźców w Dembaku, Białymstoku i Poznaniu.

W związku z realizowaną akcją członkowie diaspory białoruskiej w Warszawie i Międzynarodowego Centrum Cywilnych Inicjatywy „Nasz Dom” wyrażają słowa głębokiej wdzięczności dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentowanego przez Jego Eminencję, Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, a także bezpośrednio do Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie i osobiście do księdza Andrzeja Lewczaka, za organizację i dystrybucję pomocy humanitarnej.

Współorganizatorem akcji było Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”.

Diaspora białoruska w Warszawie