Rekrutacja do Metropolitalnego Domu Studenta

Opublikowano 31 maja 2018 przez Andrzej Lewczak

Informujemy, że podania o przyjęcie do Metropolitalnego Domu Studenta, na nowy rok akademicki 2018/2019, można składać do dnia 14 lipca 2018 r. Do podania należy dołączyć: życiorys, zdjęcie, kaucję w wysokości 450 zł. Podania zostaną rozpatrzone do dnia  28 lipca 2018 R.

Pokoje w MDS są jedno i dwuosobowe. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. W MDS znajdują się: kaplica, biblioteka, czytelnia, stołówka, pralnia, suszarnia a także siłownia. Kierownikiem Metropolitalnego Domu Studenta jest ks. dr Andrzej Lewczak.

Kontakt:
Metropolitalny Dom Studenta
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
Tel. 22 619 24 20
e-mail: andrzejlewczak@wp.pl

Aktualne ceny pokoi od 01 października 2018 r.:

Pokój jednoosobowy: 700 zł

Pokój dwuosobowy: 450 zł/os.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z § 6 ust.1 Regulaminu ochrony danych osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zatwierdzonego na mocy Uchwały Św. Soboru Biskupów z dnia 09.05.2018 r., Nr 340 pkt. 4 (zwanego dalej Regulaminem), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Metropolia Prawosławna-Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Świętych Cyryla i Metodego 4, 03-403 Warszawa, tel. 22 619 24 20.
  2. Kontrolę nad ochroną danych osobowych sprawuje Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z siedzibą w Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa, e-mail: kiodo@orthodox.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Metropolitalnego Domu Studenta(MDS), wystawienia rachunku bądź innego dokumentu.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Regulaminem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Regulaminu.
  8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją oraz zakwaterowaniem do Metropolitalnego Domu Studenta.