Sakrament małżeństwa

Opublikowano 17 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 16 lutego br. o godz. 18.00 w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi „Sakrament małżeństwa”. Spotkanie prowadził ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski,  proboszcz Parafii Katedralnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie.

W trakcie wykładu połączonego z multimedialną prezentacją ks. proboszcz omówił przebieg sakramentu małżeństwa. Wyjaśnił także wiele praktycznych kwestii związanych z udzielaniem sakramentu. Omówił przyczyny uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego. Po wygłoszeniu prelekcji ks. Anatol udzielał odpowiedzi na zadane przez słuchaczy pytania.

Zdjęcia: archiwum CKP