Spotkanie autorskie z archimandrytą Tichonem (Szewkunowem)

Opublikowano 16 stycznia 2014 przez B0st0n No Comments

W dniu 13 stycznia 2014 roku w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie z inicjatywy Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz Wydawnictwa „Bratczyk” odbyło się spotkanie autorskie z archimandrytą Tichonem (Szewkunowem) – przełożonym moskiewskiego monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Spotkanie związane było z promocją polskiego wydania książki pt. „Nieświęci święci”, której autorem jest archimandryta Tichon.

Książka „Nieświęci święci” ma charakter autobiograficzny. Jest ona opowieścią o życiu autora, jego drodze do Boga w ciężkich czasach komunizmu w państwie Związku Radzieckiego. Autor ukazuje ówczesne realia panujące w społeczeństwie świeckim, następnie bardzo precyzyjnie portretując życie za murami klasztoru w Pieczorach Pskowskich. Daje to nam spójną całość wcale nie tak odległych czasów.

Książka ta została napisana w formie opowiadania, bardzo żywym, przystępnym językiem, co jest niewątpliwym atutem jej odbioru. Charakterystyczny świat w połączeniu z bohaterami i opisywanymi zdarzeniami zawartymi w książce skłania do refleksji nad życiem, historią losów mnichów monasteru, w którym życie monastyczne rozpoczął archimandryta Tichon, czyni ją tak bliską czytelnikowi.DSCF0871

Od czasu jej wydania w 2011 roku w jej ojczystym kraju przekonało się o tym półtora miliona nabywców. Pozycja ta ma szansę powtórzyć swój sukces również w Polsce, co jest zasługą samej osoby autora. Podczas warszawskiego spotkania archimandryta Tichon opowiadał o powstawaniu książki, przedstawił sytuację wiernych prawosławnych w Rosji, podzielił się swoimi refleksjami na temat współczesnych czasów oraz problemów nurtujących Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Po swym wystąpieniu cierpliwie i wyczerpująco starał się odpowiedzieć na każde z pytań, padających od licznie zgromadzonych zainteresowanych.

Na koniec spotkania głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który podziękował Bractwu św. św. Cyryla i Metodego, które wraz z Wydawnictwem „Bratczyk” – wydawcą polskiej wersji językowej książki „Nieświęci święci” zaprosiło do Polski archimandrytę Tichona. Po krótkim wystąpieniu Jego Eminencji redaktorzy Przeglądu Prawosławnego –Eugeniusz Czykwin, wraz z Anną Radziukiewicz wręczyli gościowi nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co znalazło swoje potwierdzenie we frekwencji na sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawosławnej. Oprócz licznie zgromadzonych wiernych z całej Warszawy, przybyło również duchowieństwo oraz członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie.

Po zakończeniu spotkania można było nabyć książkę „Nieświęci święci” oraz otrzymać wpis od jej autora.

Tekst: Adam Pytel

Foto: ks. Andrzej Lewczak

Brak komentarzy

Dodaj komentarz