Święto kaplicy akademickiej

Opublikowano 25 maja 2018 przez Łukasz Koleda

24 maja to dzień szczególny dla społeczności akademickiej, skupionej wokół kaplicy św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie. W tym dniu Cerkiew uroczyście wspomina pamięć Apostołów Słowian, którzy poprzez swoją misję przynieśli światło Ewangelii na nasze ziemie.

W przededniu święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył biskup hajnowski Paweł w asyście licznie zebranego duchowieństwa. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa.

Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z biskupem biełgorodzkim Sylwestrem – rektorem Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium (Ukraińska Cerkiew Prawosławna), biskupem hajnowskim Pawłem oraz duchowieństwem okręgu warszawskiego. Śpiewał chór akademicki pod dyrekcją lektora Rafała Pagóra.

Na zakończenie św. Liturgii ze słowem pouczenia do zebranych zwrócił się metropolita Sawa, który powiedział: „Dzisiejsze święto powinno dać nam do zrozumienia myśl i dzieło, które uczynili święci Cyryl i Metody na naszych ziemiach. Na ziemiach Wiślan i Polan, które zostały schrystianizowane przez ich uczniów. Byliśmy zawsze prawosławnymi, jednak w pewnym okresie historii próbowano nas wyrugować. To bogactwo, które zachowaliśmy jest bardzo duże. Jest ono na tyle ogromne, że żadna historia ludzka nie była w stanie go zniszczyć. Na nas, a nawet bardziej na was, młodzi ludzie leży odpowiedzialność za rozprzestrzenianie tego dzieła. Dzisiaj podczas św. Liturgii był obecny duch naszych przodków, tych którzy mieszkali lub studiowali w tym domu. Duch męczennika św. archimandryty  Grzegorza (Peradze) i ok. 20 innych męczenników – seminarzystów. Czy możemy ich zawieść?” – pytał Eminencja. „Zawieść tych, którzy przekazali nam to wielkie bogactwo? Szatan zwodzi nas, lecz powinniśmy być uważni, wszystko widzieć, słyszeć i analizować. Postępując tak, będziemy w stanie kontynuować misję św. św. Cyryla i Metodego. Nie na daremnie ta świątynia została poświęcona dla nas wszystkich. Taka była wola Boża. Nikt nawet nie mógł pomyśleć, że w tych ścianach będziemy służyć Bogu, ale drogi Pana są niezbadane”.

Następnie Jego Eminencja zwrócił się do biskupa Sylwestra i wskazał, jak ważnym jest trwanie i życie w łonie jedynej kanonicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Metropolita wyraził równie zadowolenie z rozpoczętej współpracy akademickiej między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie oraz Kijowską Akademią Duchowną i Seminarium. Zaproszony gość otrzymał od Jego Eminencji kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej. W swym słowie, biskup Sylwester złożył metropolicie Sawie najserdeczniejsze życzenia z okazji 80. urodzin oraz 20. rocznicy przewodzenia Polskiej Cerkwi oraz podkreślił, że Jego Eminencja jest osobą bardzo szanowaną i poważaną przez naród ukraiński.

Po zakończeniu św. Liturgii odbył się obiad dla wszystkich jej uczestników.

Michał Koper

zdjęcia: Łukasz Troc i Igor Kutovyi