Święty Ogień przybył do Polski

Opublikowano 18 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz dzięki pomocy władz państwowych i samorządowych, w szczególności Podlaskiego Instytutu Kultury, do naszej Ojczyzny po raz jedenasty przybył Święty Ogień, który w dniu dzisiejszym zstąpił w Grobie Chrystusowym w Jerozolimie.

Tegoroczną organizacją pielgrzymki  zajmowało się powołane w bieżącym roku stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”, którego prezesem jest ks. prot. Andrzej Bołbot.

Święty Ogień, po modlitwie Prawosławnego Patriarchy Jerozolimy Teofila III  w cudowny sposób pojawił się w dniu dzisiejszym w Grobie Zbawiciela w Jerozolimie o godzinie 12:48. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa został on zaniesiony do Bramy Jafy, skąd dyplomaci polskiej ambasady w Tel Awiwie dostarczyli go na płytę lotniska, a następnie samolotem został on przetransportowany do Warszawy. Po przybyciu do stolicy został on przekazany Zwierzchnikowi Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencji Metropolicie Sawie oraz delegacjom diecezji i parafii.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za wielki dar łaski jaki otrzymujemy każdego roku na święto Paschy Chrystusowej. Niech blask, ciepło i jasność płynąca ze Świętego Ognia rozjaśni nasze dusze, a nade wszystko pomoże nam w tym trudnym czasie walki z chorobą jaka dotyka również naszą Ojczyznę.

Anna Lewczak, Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”.

Zdjęcia: Ambasada RP w Tel Awiwie, archiwum stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”.