Wernisaż wystawy „Brzoza w kulturze słowiańskiej”

Opublikowano 19 listopada 2017 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu 19 listopada br. w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej p.w. świętych Cyryla i Metodego, odbyły się dwa wydarzenia kulturalne: wernisaż malarstwa Anety Skarżyński pt. „Brzoza w kulturze słowiańskiej”, oraz projekcja filmu „Warszawska Rubież. Białorusini w Wojsku Polskim” w reżyserii Ihara Mielnikowa.

W otwarciu wernisażu wzięli udział: Jego Eminencja, Metropolita Sawa, Jego Ekscelencja biskup Grzegorz z Cypru oraz Jego Ekscelencja Paweł, biskup Hajnowski. Swoją obecnością wernisaż zaszczycili Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce, Pan Michail Rybakou, Radca Ministra Ambasady Białorusi w Polsce, Pan Aleksandr Czesnowski oraz Prezes Fundacji Polonia Union, Pan Czesław Skarżyński. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorami spotkania byli: Centrum Kultury Prawosławnej, Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce oraz Fundacja Polonia Union.

Wydarzenie rozpoczęło się od oprawy muzycznej w wykonaniu pani Anety Skarżyński – malarki, śpiewaczki operowej, oraz pisarki. Pani Aneta jest laureatką konkursów plastycznych oraz literackich. Od wielu lat skutecznie łączy trzy dziedziny sztuki: malarstwo, literaturę oraz muzykę. Ma na swoim koncie 64 wystawy plastyczne. Od roku 2012 jest też Dyrektorem ds. Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union.

Po krótkiej części artystycznej odbyła się projekcja filmu pana Ihara Mielnikowa „Warszawska rubież. Białorusini w Wojsku Polskim”. Film został przygotowany  na podstawie faktów  historycznych. W sierpniu 1939 roku w Wojsku Polskim znalazło się około 70 tys. żołnierzy narodowości białoruskiej. 20 Dywizja Piechoty walcząca pod Mławą określana była również jako „Białoruska”. Podczas kampanii wrześniowej zginęło ok. 8 tys. żołnierzy narodowości białoruskiej. Kilkanaście tysięcy trafiło do niewoli niemieckiej lub radzieckiej.

Po projekcji filmu zebrani w CKP goście mieli możliwość obejrzeć pejzaże, w których głównym tematem jest brzoza –drzewo Słowian, utożsamiane przez nich z radością, odrodzeniem, miłością i szczęściem, ale również z symbolem miejsca wiecznego spoczynku. Prezentowane obrazy, są swojego rodzaju hołdem złożonym przez autorkę dla twórczości rosyjskich malarzy realistów, takich jak: Iwan Szyszkin, Alieksiej  Sawrasow, Paweł Dżogin, Fiodor Wasiliow, Iwan Ajwazowski, Wasilij Polenow, Władimir Ammon.

Anna Lewczak

Foto: Nikita Kozakiewicz