Wielkanocny koszyk dla więźniów i osadzonych

Opublikowano 5 kwietnia 2018 przez Andrzej Lewczak

P4030014

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, w przededniu święta Paschy Chrystusowej kapelani aresztów śledczych, niosący posługę duszpasterską na terenie miasta stołecznego Warszawy przekazali więźniom i osadzonym świąteczne paczki. W ich skład oprócz żywności weszła także literatura duchowa przekazana przez hajnowskie Wydawnictwo Bratczyk oraz ikona zmartwychwstałego Chrystusa.

Akcja „Wielkanocny koszyk” została zorganizowana już po raz drugi przez warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej im. świętych Cyryla i Metodego przy współpracy z Naczelnym Kapelanem Służby Więziennej, ks. dr Andrzejem Lewczakiem oraz kapelanami: ks. Mirosławem Lewczakiem oraz ks. Łukaszem Koleda.

Celem akcji było okazanie wsparcia prawosławnym obywatelom naszego kraju jak i obcokrajowcom z Białorusi, Gruzji, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainy przebywającym w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Akcja została zorganizowana dzięki pomocy ludzi dobrego serca, którym Prawosławne Duszpasterstwo Służby Więziennej składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie materialne w realizacji tego szlachetnego dzieła.

ks. Łukasz Koleda

zdjęcia: Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka