Treść i znaczenie Św. Liturgii

Opublikowano 2 grudnia 2019 przez Andrzej Lewczak

W dniu 1 grudnia br. o godz. 18:00 w warszawskim CKP, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi: „Treść i znaczenie Św. Liturgii”. Prelegentem spotkania był ks. prot. Mirosław Lewczak, wikariusz katedry metropolitalnej w Warszawie.

We wstępie wykładu ks. Mirosław omówił pochodzenie i rodzaje Św. Liturgii, jej charakterystyczne cechy, a także elementy z jakich jest ona zbudowana. Wyjaśnił znaczenie proskomidii i jej umiejscowienie w św. Liturgii. W dalszej części swojego wystąpienia skupił się na znaczeniu i ważności sakramentu Św. Eucharystii, gdyż, jak podkreślił, jest ona misterium nad misteriami i ukoronowaniem wszystkich sakramentów. „Po upadku pierwszych ludzi, człowiek cały czas szukał kontaktu z Bogiem i spełnieniem tego pragnienia jest Św. Eucharystia”. Sakrament ten każdorazowo potwierdza obecność Syna Bożego w Cerkwi, tak więc Kościół Eucharystyczny to niebo na ziemi. Poprzez przyjęcie sakramentu stajemy się święci, zmienia się nasze ciało i dusza – stajemy się eschatologiczni, wychodzimy poza krąg doczesności. W zakończeniu ks. Mirosław zwrócił uwagę na współczesną praktykę i częstość przystępowania do Św. Eucharystii.

Przybyłe grono z dużym zainteresowaniem słuchało wykładu i brało w nim aktywny udział. Z całą pewnością spotkania te poszerzają wiedzę wiernych i sposób postrzeganie przez nich wielu aspektów ważnych dla naszej wiary.

Tomasz Korzun

Zdjęcia: Archiwum CKP