Wyzwoleni przez literaturę

Opublikowano 11 czerwca 2017 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, rozpoczęto realizację projektu „Wyzwoleni przez literaturę”.

Projekt powstał z inicjatywy Naczelnego Kapelana Służby Więziennej PAKP ks. dr Andrzeja Lewczaka przy współpracy z wydawnictwem „Bratczyk” oraz Centrum Kultury Prawosławnej im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie.

Jego celem jest wsparcie procesu resocjalizacyjnego przez wzbogacenie zasobów bibliotecznych zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całej Polski w literaturę duchową. Wsparcie to jest niezwykle pożądane w procesie skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności a zwłaszcza ich poprawy moralnej i przyswojeniu przez nich wartości etycznych.

Na cele projektu wydawnictwo „Bratczyk” postanowiło przekazać bezpłatnie 600 egzemplarzy książek.

Należy także zaznaczyć, że poza przekazaniem literatury duchowej osoby osadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie całej Polski będą miały możliwość wzięcia udziału w konkursie pt.: „Moja droga do wewnętrznej przemiany”, na podstawie powyższej literatury. Najlepsze prace zostaną w porozumieniu z dyrektorami Jednostek SW nagrodzone.

Projekt został doceniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pana Generała Jacka Kitlińskiego, który przesłał swoje wyrazy wdzięczności za zorganizowanie powyższej akcji.

o. hierodiakon Jarosław Bałło