Za nami pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Opublikowano 25 lutego 2018 przez Łukasz Koleda

W dniach 19 – 24 lutego br., w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego sprawowane były nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Śpiewał chór składający się z mieszkańców Metropolitalnego Domu Studenta i studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej prowadzony przez lektora Rafała Pagóra. Poranne nabożeństwa jutrzni, godzin kanonicznych oraz wieczerni rozpoczynały się o godzinie 08:00, zaś wieczorami o godzinie 17.00 sprawowano wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety.

We wtorek wieczorem, kanon św. Andrzeja z Krety czytany był przez Jego Eminencję metropolitę Sawę.

W środę rano św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów sprawował ks. Andrzej Lewczak przy asyście ks. Andrzej Kuźma i ks. Łukasz Koleda. Tego dnia kanon św. Andrzeja z Krety  odczytał arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy.

We czwartek poranne nabożeństwa odprawił arcybiskup Jerzy, który przewodniczył również piątkowej św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. W pamięć cudu św. Teodora Tyrona odczytano kanon świętemu i poświęcono koliwo.

Piątkowego wieczoru rozpoczęły się rekolekcje studentów ChAT, którzy w trakcie jutrzni przystąpili do sakramentu spowiedzi.

W sobotę o godzinie 09:00 sprawowana była święta Liturgia pod przewodnictwem Jego Eminencji metropolity Sawy, który zwrócił się do młodych ludzi ze słowem na temat Wielkiego Postu, znaczenia i siły rekolekcji, zrozumienia swojej roli w świecie i powołania do wypełniania powierzonych obowiązków.

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu zakończyła wspólna Eucharystia jednocząca wszystkich zebranych w Ciele Chrystusowym.

lektor Marek Kuczyński

zdjęcia: Łukasz Troc i Marcin Ochrymiuk