Za nami pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Opublikowano 16 marca 2019 przez Łukasz Koleda

NEWS

Wzorem minionych lat w warszawskiej kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w dniach 11 – 16 marca 2019 roku miały miejsce nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Zgodnie z dobowym cyklem nabożeństw w poniedziałek, wtorek i czwartek rano odprawiane były: jutrznia, godziny kanoniczne oraz wieczernia, po której sprawowana była litija za zmarłych, natomiast w środę i piątek sprawowano 9 godzinę kanoniczną oraz św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

We wtorek podczas wieczornego nabożeństwa kanon św. Andrzeja z Krety odczytał Jego Eminencja metropolita Sawa, który w homilii odwołując się do treści kanonu podkreślił ważność nabożeństw wielkopostnych w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina. Jego Eminencja zwrócił także uwagę na rolę sakramentu św. Eucharystii jako misterium jednoczącego z Bogiem i prowadzącego do Królestwa Niebieskiego. Hierarcha zachęcał wszystkich do uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach ukazując, iż celem życia każdego z nas jest zbawienie swojej duszy i osiągniecie Królestwa Niebieskiego.

Nabożeństwa drugiej połowy pierwszego tygodnia Wielkiego Postu odprawiane były przez arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego. W piątek, w dniu wspomnienia cudu św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona arcybiskup Jerzy przewodniczył św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, po której dokonał poświęcenia koliwa, które poprzedziło odczytanie kanonu świętemu. Tego samego dnia wieczorem, w trakcie nabożeństwa młodzież przystąpiła do sakramentu Spowiedzi. W sobotni poranek pod przewodnictwem arcybiskupa Jerzego odprawiona została Liturgia św. Jana Chryzostoma podczas, której niemal wszyscy zebrani w świątyni przystąpili do sakramentu św. Eucharystii.

Po zakończonej Liturgii Jego Ekscelencja podziękował wszystkim uczestnikom wielkopostnych nabożeństw za obecność i modlitwę, chórowi za śpiew, życząc wielu sił duchowych i cielesnych w dalszych dniach Wielkiego Postu. Arcybiskup zachęcał, o ile to możliwe, do jak najczęstszego przystępowania do św. Eucharystii, szczególnie w okresie wielkopostnej wiosny duszy.

Krzysztof Szeremeta

zdjęcia: autor, Tomasz Grześ, Gabriel Masalski, Łukasz Troc