Zarządzenie odnośnie odwiedzin w MDS

Opublikowano 12 marca 2020 przez Andrzej Lewczak

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządzam od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania, zakaz odwiedzin w Metropolitalnym Domu Studenta.

                                     Dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej