Akcje charytatywne – Wielkanoc 2021

Opublikowano 4 maja 2021 przez Andrzej Lewczak

W bieżącym roku, w ramach Wielkanocnych akcji charytatywnych, Centrum Kultury Prawosławnej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bractwo Świętego Ognia” zrealizowało charytatywne projekty, mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi.

Dzięki zrealizowanym akcjom do bibliotek aresztów śledczych i zakładów karnych trafiła duchowa literatura – modlitewniki wraz z psałterzami. Wzbogacenie zasobów bibliotecznych w tego typu literaturę będzie niewątpliwym wsparciem w procesie resocjalizacyjnym. Będzie także przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a zwłaszcza przyczyni się przyswojenia właściwych wartości etycznych osób pozbawionych wolności.

W ramach prowadzonych akcji charytatywnych wolontariusze – w znaczącej większości uczniowie szkół podstawowych, przygotowali i rozdali dla osób potrzebujących kilkaset paczek żywnościowych, w ramach projektu „Wielkanocna święconka”.

Podczas święta Zmartwychwstania Pańskiego rozdawany był ciepły posiłek -tradycyjny świąteczny żurek z wojskowej kuchni polowej.

Zrealizowane powyżej projekty doskonale wpisują się w statutową działalność stowarzyszenia. Zakres działania tej szczególnej organizacji, to nie tylko sprowadzenie św. Ognia z Jerozolimy do Polski ale także promocja i organizacja wolontariatu, pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnych, działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wsparcie imigrantów w procesie integracji i adaptacji do życia w Polsce.

Wszystkim osobom zaangażowanym i wspierającym powyższe przedsięwzięcia Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia” składają serdeczne podziękowania.

Zdjęcia: archiwum CKP