1 % podatku

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Kancelaria Metropolity informuje, że Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przekazywać Fundacji 1% podatku dochodowego. Dzięki temu, za pośrednictwem Fundacji, istnieje możliwość pozyskiwania środków na rzecz Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go, zatem, rozliczyć podatnicy rozliczający się:

  • zgodnie ze skalą podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

W jaki sposób przekazać 1% podatku? Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy numer KRS Fundacji i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%. Bardzo ważne jest właściwe podanie danych. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje, że pieniądze nie będą przekazane na rzecz Fundacji, a późniejsza korekta tych danych może okazać się niemożliwa. Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę (organ rentowy) deklarację potraktuje wyłącznie, jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz Fundacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak przekroczyć – złożenie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na Fundację. Odpisu można dokonać wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT.

Dane Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej do przekazania 1% podatku:

nr KRS: 0000340500
cel szczegółowy: Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie
Na rzecz Fundacji można również przekazywać ofiary dokonując wpłat na rachunek bankowy:

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej

ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
nr rachunku bankowego 74 1240 5253 1111 0010 3389 4244
dopisek: Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie.

Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% swego podatku na ten cel, za co z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!

Al. Solidarności 52
03-402 Warszawa
T. 22 619 08 86
F. 22 619 29 96
E. kancelaria@orthodox.pl

Rachunek bankowy:
Warszawska Metropolia Prawosławna
PL96 1020 1042 0000 8102 0009 6388