Muzeum

muzeum

Pierwsze próby otwarcia Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej pojawiły się w 1972 roku, a ich inicjatorem był ówczesny Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). Jednakże dopiero w 1983 roku powołano do życia Muzeum i zatwierdzono jego statut. Od samego początku Muzeum borykało się w trudnościami lokalowymi, pomieszczenia przeznaczone na sale ekspozycyjne, zostały zaadaptowane na potrzeby rozwijającej się parafii św. Marii Magdaleny, co uniemożliwiło funkcjonowanie Muzeum. Dopiero 24 kwietnia 2007 roku, decyzją Metropolity Sawy, Muzeum wznowiło swoją działalność, a jego siedzibą wyznaczono budynki metropolitalne przy al. Solidarności 52. W marcu 2009 roku otwarte zostało Muzeum Ikona będące filią Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej mieszczące się przy ul. Lelechowskiej 5, na czele którego stanął Pan Michał Bogucki. Wraz z oddaniem do użytku Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie przy ul. św. Cyryla i Metodego 4, Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej otrzymało nową siedzibę, która mieści się na parterze wspomnianego budynku. Muzeum dysponuje jedną salą przeznaczoną na ekspozycje stałe.

Z początkiem 2016 roku zakończono prace nad otwarciem ekspozycji stałej, gdzie zwiedzający oprócz ikon, szat liturgicznych, zabytkowych ksiąg odnajdą wiele ciekawych i dotąd nieznanych przedmiotów świadczących o duchowym i kulturowymi bogactwie Prawosławia. W chwili obecnej Muzeum zgromadziło blisko pięćset eksponatów na ekspozycji stałej, kolejnych ponad dwieście oczekuje na nowe pomieszczenie ekspozycyjne.

Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej jest kościelną instytucją kultury powołaną w celu gromadzenia, przechowywania, konserwacji i udostępniania dóbr prawosławnej kultury religijnej w zakresie historii sztuki, archeologii, historii i numizmatyki. Terenem działania Muzeum jest obszar Metropolii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej czynne jest:

w poniedziałki od 10.00 do 12.00; wtorki od 10.00 do 15.00; środy od 12.00 do 14.00;
w czwartki od 11.00 do 14.00 oraz w piątki od 13.00 do 16.00.  

Istnieje również możliwość zwiedzania Muzeum poza godzinami pracy, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej.