Kaplica

kaplica

Kaplica akademicka

Decyzją Metropolity Sawy z dnia 25 września 2012r., w siedzibie Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, została erygowana kaplica akademicka pw. św. św. Cyryla i Metodego, która mieści się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym funkcjonowała kaplica Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego (obecnie Uniwersytet Warszawski) pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.

Świątynia zlokalizowana jest we wschodniej części budynku (patrząc od strony ulicy), na drugim piętrze. Zajmuje prostokątne pomieszczenie o powierzchni ok. 90 m². Kaplica nigdy nie posiadała malowideł ściennych, ale była dobrze wyposażona. Posiadała wiele ikon, ołtarzyków i ciężkie lichtarze na wiele świec (cs. podswieczniki). Zakrystia internatu mogła się pochwalić pięknymi szatami liturgicznymi. Z zachowanych fotografii wiemy, że posiadała jednorzędowy ikonostas. Niestety z ówczesnego wystroju kaplicy do naszych czasów zachowała się jedynie podłoga, kasetonowy sufit oraz drzwi wejściowe. Swą działalność kaplica św. św. Cyryla i Metodego zainaugurowała św. Liturgią sprawowaną 7 października 2012r., z okazji początku roku akademickiego 2012/2013. Po ponad sześćdziesięciu latach przerwy, 16 grudnia 2012r., w kaplicy akademickiej sprawowana była św. Liturgia celebrowana przez zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce – metropolitę Sawę. W tym dniu Jego Eminencja poświęcił tymczasowy ikonostas, który upiększał cerkiew akademicką do 15 kwietnia 2013r., kiedy to poświęcono ikonostas podarowany przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi – Cyryla. Dwurzędowy ikonostas został wykonany w jednej z moskiewskich pracowni i wzorowany jest na bizantyjsko-ruskim stylu. Od sierpnia 2014r., do końca czerwca 2016r., trwały prace nad polichromią kaplicy, które wykonywał polskich ikonograf Grzegorz Zinkiewicz.

Kaplica akademicka św. św. Cyryla i Metodego sprawuje duchową opiekę nad mieszkańcami Metropolitalnego Domu Studenta oraz prawosławnymi studentami stołecznych uczelni. Studenci mieszkający w budynku Centrum Kultury Prawosławnej od poniedziałku do piątku zbierają się na porannych i wieczornych modlitwach. W niedziele i większe święta celebrowana jest św. Liturgia, po której mają miejsca spotkania przy herbacie i ciastkach. Chór kaplicy składa się z mieszkańców, jak i wiernych uczęszczających na nabożeństwa. Poza godzinami nabożeństw kaplica jest zawsze dostępna dla wszystkich szukających spokoju i bliższego kontaktu z Bogiem.

Harmonogram nabożeństw:

Poniedziałek – Piątek

godz. 7.30 – modlitwy poranne

godz. 21.00 – modlitwy wieczorne

Niedziela godz. 9.00 – św. Liturgia

W dniu świąt cerkiewnych, z myślą o młodzieży studiującej i pracującej św. Liturgia sprawowane jest o godz. 7.00. Szczegóły w zakładce harmonogram nabożeństw.