Kontakt

Centrum Kultury Prawosławnej im. świętych Cyryla i Metodego
ul. św. Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
tel./fax: 22 619 24 20
e-mail: kontakt.ckp@wp.pl

Dyrektor 
ks. prot. dr Andrzej Lewczak
e-mail: kontakt.ckp@wp.pl

Kierownik Metropolitalnego Domu Studenta
ks. prot. dr Andrzej Lewczak
e-mail: kontakt.ckp@wp.pl

Kapelan kaplicy akademickiej
ks. prot. mgr Łukasz Koleda
e-mail: kskoledalukasz@gmail.com

Administrator – Ekonom
mgr Piotr Falkowski
e-mail: piotrfala@gmail.com

Muzem
Dyrektor – ks. prot. mgr Łukasz Koleda
e-mail: muzeum@orthodox.pl

Biblioteka
mgr Mikołaj Podolec