Modlitewna inauguracja roku akademickiego

Opublikowano 10 października 2022 przez Łukasz Koleda

Dnia 9 października 2022 r. w kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji dnia pamięci św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa, modlitewnego rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023, a także 10-lecia istnienia kaplicy, znajdującej się w budynku Centrum Kultury Prawosławnej.

Kaplica została erygowana decyzją Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski z dnia 25 września 2012 r. i mieści się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym funkcjonowała kaplica Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego (obecnie Uniwersytet Warszawski) pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Działalność kaplica św. św. Cyryla i Metodego zainaugurowała św. Liturgią sprawowaną 7 października 2012 r., z okazji początku roku akademickiego 2012/2013. Kaplica akademicka św. św. Cyryla i Metodego sprawuje opiekę nad mieszkańcami Metropolitalnego Domu Studenta oraz prawosławnymi studentami stołecznych uczelni. Studenci zamieszkujący obiekt w dni powszednie zbierają się na modlitwy poranne i wieczorne, a w niedziele i święta sprawowana jest św. Liturgia.

W tym uroczystym dniu, św. Liturgię sprawował Jego Eminencja metropolita Sawa, w asyście ks. prot. Łukasza Koleda, ks. Krzysztofa Szeremeta i diakona Igora Kutovego. Podczas św. Liturgii wzniesiono modlitwę za osoby, które odeszły do wieczności, a związane były z kaplicą: diakona Sergiusza Chraszczewskiego, mniszkę Eufrazję, Bazylego Piwnika, Andrzeja Nestoruka i Grzegorza Zinkiewicza. Po Liturgii odsłużono molebien, w trakcie którego dziękowano Bogu za minione dziesięć lat istnienia kaplicy, a studenci modlili się o pomoc w rozpoczętym roku akademickim.

Na zakończenie Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do wiernych ze słowami pouczenia. Hierarcha podkreślił, że fundamentem życia każdego chrześcijanina, każdej świątyni i zbierającej się w niej wspólnoty, jak i podstawą istnienia całego świata jest św. Eucharystia. W związku z powyższym, wierni uczestniczący w życiu kaplicy powinni dziękować Bogu za to, że mają możliwość przystępowania do Eucharystii w tym miejscu, które z trudem udało się odzyskać po latach starań władz cerkiewnych i przywrócić budynkowi przy ul. Cyryla i Metodego 4 jego pierwotną funkcję. Stawiając za przykład historię Centrum Kultury Prawosławnej, Jego Eminencja zaznaczył jak wielkich rzeczy może dokonać człowiek, którego życie przepełnione jest gorliwą wiarą i miłością do Stwórcy oraz nadzieją wyrażaną w codziennej modlitwie. Hierarcha zachęcał młode pokolenie, zwłaszcza przyszłych duchownych do czerpania nauki z historii naszej Cerkwi, doskonalenia się w modlitwie i umacniania siebie, otaczającego świata swoją wiarą, mając za przykład poprzedników, mieszkańców internatu i absolwentów Studium Teologii Prawosławnej UW. W dalszej kolejności metropolita Sawa wskazał na wspominanego w tym dniu św. apostoła Jana, jako wzór nieograniczonej miłości do Chrystusa, która powinna napełniać każdego chrześcijanina i pomagać przetrwać w świecie pełnym zła. Słowa te skierowane zostały do studentów teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, których patronem jest apostoł Jan, którzy planują poświęcić życie dziełu Bożemu, tj. służbie Cerkwi i bliźniemu.

Świąteczne uroczystości zakończyły podziękowania Jego Eminencji wszystkim, którzy na co dzień pracują dla dobra kaplicy i obiektu. Wiele słów uznania skierowanych zostało także pod adresem miejscowego chóru i jego dyrygenta.

 

Karion Szeszko

zdjęcia: Łukasz Troc