Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Opublikowano 7 listopada 2023 przez Andrzej Lewczak

Z okazji jubileuszu 100 – lecia uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Warszawska Metropolia Prawosławna organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „100- lecie uzyskania niezależności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej […]

Czytaj dalej

Kurs bizantyjskiego śpiewu cerkiewnego

Opublikowano 23 października 2023 przez Andrzej Lewczak

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Prawosławnej na bezpłatny kurs bizantyjskiego śpiewu cerkiewnego. Zajęcia prowadzi Ivan Peshev, absolwent teologi i cerkiewnego śpiewu bizantyjskiego na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii. Zapraszamy w środy w godz. 18:00 – 20:00. Zapisy: e-mail: peshevi1@gmail.com, tel. 695827791

Czytaj dalej

Rozpoczęły się zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego

Opublikowano 4 października 2023 przez Andrzej Lewczak

W dniu 3 października rozpoczęły się bezpłatne zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego. Ze względu na duże zainteresowanie, lekcje odbywają się w dwóch grupach. Zapraszamy we wtorki w godz. 18:00 – 21:00. Zajęcia prowadzi o. ihumen dr Pantelejmon (Karczewski). Zapisy: e-mail: kontakt.ckp@wp.pl, tel.: 22 619 24 20

Czytaj dalej

Spotkanie diaspory gruzińskiej

Opublikowano 29 września 2023 przez Andrzej Lewczak

W dniu 27 września br. w warszawskim CKP, odbyło się spotkanie diaspory gruzińskiej poświęcone tematowi upamiętnienia ofiar wojny gruzińsko – abchaskiej.  Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa żałobnego (panichidy)  w intencji ofiar wojny. Modlitwie przewodniczył ks. protoprezpiter Anatol Szydłowski, proboszcz Katedry Metropolitalnej. Część merytoryczną spotkania otworzył dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej ks. dr Andrzej Lewczak. Program spotkania […]

Czytaj dalej

Zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego

Opublikowano 25 września 2023 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, od 3 października w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej ruszają zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i tych ze średniozaawansowaną znajomością języka, które chcą rozwijać rozumienie tekstów liturgicznych. Celem zajęć jest rozumienie tekstów nabożeństw, umiejętność czytania, a także […]

Czytaj dalej

Mała Varslavia

Opublikowano 15 września 2023 przez Andrzej Lewczak

Stowarzyszenie „Towarzystwo Śpiewacze Varslavia” zaprasza wszystkie chętne dzieci, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę ze śpiewaniem i muzyką cerkiewną. Mała Varslavia to chór dziecięcy, w którym dzieci w wieku szkolnym, pochodzące z rodzin, którym bliska jest wchodniochrześnijańska tradycja muzyczna, mogą rozwijać się muzycznie poprzez wspólny śpiew, ruch oraz integrację. Podczas zajęć młodzi podopieczni poznają swoją kulturę, […]

Czytaj dalej

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Opublikowano 1 sierpnia 2023 przez Andrzej Lewczak

1 sierpnia br., w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w warszawskiej Katedrze Metropolitalnej odprawiono św. Liturgię w intencji powstańców oraz ofiar powstania. Po św. Liturgii pod przewodnictwem ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego, proboszcza parafii, odprawiono nabożeństwo żałobne przy pomniku upamiętniającym synów ks. protoprezbitra Szymona Fedorońko, podchorążego Oresta i podchorążego Wiaczesława. Modlono się także przy tablicy pamiątkowej […]

Czytaj dalej

Pamięć św. św. Cyryla i Metodego

Opublikowano 25 maja 2023 przez Łukasz Koleda

„Jakimi pochwalnymi wieńcami ukoronujemy mądrych w Bogu nauczycieli, którzy narody słowiańskie, siedzące w ciemności niewiedzy i cieniu śmierci, oświecili światłością Ewangelii, donośnych głosicieli Trójcy jednoistotnej, przez których i my, jak dzikie oliwki zostaliśmy wszczepieni w przynoszący owoce korzeń Prawosławia i przyjęliśmy od Chrystusa Boga pokój i wielkie miłosierdzie.” Tak piękne i wypełnione treścią teksty liturgiczne […]

Czytaj dalej

Święty Ogień dotarł do Polski

Opublikowano 15 kwietnia 2023 przez Andrzej Lewczak

Chwilę przed godziną 21.00, w Wielką Sobotę 15 kwietnia 2023 roku po raz czternasty do Cerkwi prawosławnej w Polsce i naszej Ojczyzny dostarczono św. Ogień z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Święty Ogień zstąpił na Grobie Chrystusa o godzinie 13.55 czasu polskiego. Transport św. Ognia do Polski organizowało Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia” (www.holylight.org.pl). Wydarzenie było […]

Czytaj dalej

Z Biblią w więzieniu

Opublikowano 2 kwietnia 2023 przez Andrzej Lewczak

Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne po raz kolejny prowadzi akcję „Wyzwoleni przez literaturę”.  Zasadniczym celem podjętej inicjatywy jest wsparcie procesu resocjalizacji osób znajdujących się w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. W ramach prowadzonej akcji,  została bezpłatnie przekazana do zasobów bibliotecznych 80 jednostek penitencjarnych, prawosławna literatura duchowa tj. Biblie, modlitewniki, czytania liturgiczne, psałterze w językach: polskim, ukraińskim, gruzińskim […]

Czytaj dalej