Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, o numerze podanym poniżej.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana organizacja pielgrzymek do Ziemi Świętej po Błogosławiony Ogień, który w cudowny sposób pojawia się corocznie w Wielką Sobotę przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego w bazylice Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Statutowe obszary działalności Stowarzyszenia są jednak o wiele szersze i obejmują m.in. promowanie kultury i tradycji prawosławnej, dbałość o zabytki i cmentarze, organizację pielgrzymek do świętych miejsc, angażowanie się w działalność charytatywną.

Z woli Bożej do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Święty Ogień przywożony jest corocznie od 2009 roku. Jest to wielkie błogosławieństwo nie tylko dla wyznawców Prawosławia w Polsce, ale dla wszystkich ludzi wiary, którzy z uwielbieniem czczą misterium Zmartwychwstania Chrystusa. Cały proces przywiezienia Świętego Ognia wymaga wiele wysiłku zarówno w sferze materialnej jak i logistycznej. Organizowane wyjazdy nie byłyby możliwe gdyby nie ofiarność ludzi dobrej woli.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich ludzi , którzy cenią sobie wartości duchowe, z prośbą o wsparcie finansowe, umożliwiające zrealizowanie zamierzonych przedsięwzięć. Za okazywaną pomoc serdecznie dziękujemy i zapewniamy o modlitwach w świętych miejscach Jerozolimy i w naszych świątyniach. Niech Wszechmogący Bóg obdarza błogosławieństwem, zdrowiem, wszelkimi łaskami i obfitością.

Oficjalna strona Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia” znajduje się pod adresem: www.holylight.org.pl

Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319
03-403 Warszawa

KRS: 0000820584
NIP: 1133008946

office@holylight.org.pl

Ofiary można składać na konto o numerze: 81 1140 2004 0000 3102 7967 1875

Założyciele Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia” Warszawa, 3 listopada 2019 r.

zdjęcie: archiwum Stowarzyszenia