Brzeski chór „Blagovest” w Warszawie

Opublikowano 31 października 2017 przez Andrzej Lewczak

W ostatnia niedzielę października, na zaproszenie warszawskiego Centrum Kultury Prawosławnej im. św. św. Cyryla i Metodego, do stolicy przybył dziecięco-młodzieżowy chór „Blagovest” katedry św. Symeona Słupnika z Brześcia na Białorusi.

Centralnym punktem pobytu chóru w Warszawie było uczestnictwo w św. Liturgii sprawowanej w katedrze św. Marii Magdaleny, pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W trakcie św. Liturgii na przemian śpiewały dwa chóry: katedralny pod dyrekcją ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka  oraz wspomniany wyżej chór „Blagovest” z Brześcia, prowadzony przez panią Tamarę Kołtunową.

Gościnnie występujący chór wykonał m.in. Wielką ektenię, Jedinorodnyj Synie, Wo Carstwii Twojem, Miłost’ mira czy Dostojno jest’. Na zapriczastnom chór śpiewał: Otcze nasz, Wsie upowanije moje… oraz Tielo Christowo.

Po zakończeniu św. Liturgii, Jego Eminencja podziękował młodym chórzystom z Białorusi za śpiew. Jednocześnie wezwał przybyłą młodzież do pamięci o wartości jaką jest wiara prawosławna pozostawiona im przez przodków oraz zaapelował do jej pielęgnowania właśnie poprzez śpiew i naśladownictwo św. Atanazego Brzeskiego, wielkiego obrońcy prawosławia. W ramach podziękowania i uznania profesjonalizmu chórzystów, metropolita Sawa, rozdał przybyłej, pond trzydziestoosobowej, grupie śpiewaków słodkie upominki.

Następnie, chór zaprezentował wiernym swój repertuar pieśni religijnych w języku rosyjskim i białoruskim.Po posiłku przygotowanym przez Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, chórzyści z Brześcia odwiedzili salę ekspozycyjną Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, po czym ruszyli na Stare Miasto zobaczyć miejsca uświęcone obecnością św. Atanazego Brzeskiego, jak również zwiedzili ważniejsze zabytki stolicy.

Dziecięco-młodzieżowy chór „Blagovest” katedry św. Symeona Słupnika z Brześcia na Białorusi pod dyrekcją pani Tamary Kołtunowej, funkcjonuje od 2003 roku. Chór może pochwalić się krajowymi i międzynarodowymi sukcesami: II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Kałożskij blagovest” (Grodno, 2017 rok), III miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (Hajnówka, 2016 rok), II miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu „Pienii nad Niewoj” (Sankt Petersburg, 2014 rok), V miejsce na X Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Prawosławnych „Dierżawnyj głas” (Mińsk, 2009 rok). Chór był także uczestnikiem XIII Przeglądu Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach w 2016 roku.

Na repertuar chóru składają się utwory liturgiczne i o tematyce duchowej, utwory klasyków rosyjskiej i białoruskiej muzyki chóralnej, a także utwory współczesne, jak i pieśni ludowe.

za: katedra.org.pl

Michał Przyjałkowski – Hryniewiecki

Zdjęcia: Jakub Moczarski i Piotr Pietrow