Chór Dziecięcy Towarzystwa Śpiewaczego Varslavia

Opublikowano 9 sierpnia 2022 przez Andrzej Lewczak

Chór Dziecięcy Towarzystwa Śpiewaczego Varslavia

Przedstawiamy Wam nasz nowy projekt edukacyjny – Małą Varslavię. Chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci w wieku szkolnym, pochodzące z rodzin, którym bliska jest wchodniochrześnijańska tradycja muzyczna, będą mogły rozwijać się muzycznie, poprzez wspólny śpiew, ruch oraz integrację. Miejsce, w którym będą poznawać swoją kulturę, nauczą się podstaw śpiewu cerkiewnego, rozwiną swoje umiejętności wokalne oraz ogólnomuzyczne, a przede wszystkim stworzą wspólnie zespół, gotowy do publicznych występów, różnorodny i zgrany.

Jakie są cele zespołu?
• integracja dzieci z różnych warszawskich parafii
• rozwój muzyczno-ruchowy dzieci
• przygotowanie muzyczne dzieci do śpiewania w chórach parafialnych
• wychowanie w duchu otwartości na różnorodność kulturową
• zapoznanie z folklorem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• nauka podstaw emisji głosu oraz notacji muzycznej
• nauka cyrylicy

Jakie planujemy sposoby ich realizacji:
• nauka piosenek ludowych, paraliturgicznych i kolęd
• nauka liturgicznych pieśni różnych tradycji cerkiewnych na dopasowanym poziomie trudności
• przygotowanie do śpiewania Św. Liturgii
• animacje muzyczno-ruchowe
• występy przed publicznością
• integracja

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach 17:00-18:45 z 15-minutową przerwą, Centrum Kultury Prawosławnej, 4 razy w miesiącu.
Spotkania wypadające w związku z dniami świątecznymi będą oddawane w formie koncertów/warsztatów w ustalonych terminach.

Więcej informacji oraz zapisy:
varslavia.pl/mala

Organizowane są również zajęcia dla dorosłych:
Zajęcia teoretyczno-muzyczne Akademia Varslavia