Gala wręczenia nagród w Konkursie „100 -lecie niezależności PAKP”

Opublikowano 9 czerwca 2024 przez Andrzej Lewczak

09 czerwca 2024r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „100-lecie uzyskania niezależności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Organizatorem Konkursu była Warszawska Metropolia Prawosławna. Celem konkursu było upamiętnienie tak ważnego wydarzenia w historii naszej Cerkwi oraz rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów.

Za całokształt przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Konkursu był odpowiedzialny Komitet organizacyjny powołany przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, w składzie: ks. prot. dr Andrzej Baczyński – Referent Kancelarii Metropolity ds. Nauczania Religii Prawosławnej, ks. prot. dr Andrzej Lewczak – Dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej św. Cyryla i Metodego w Warszawie; oraz Pan mgr Bogdan Kuźmiuk – Mazowiecki Doradca Metodyczny ds. Nauczania Religii Prawosławnej.

Honorowym patronatem Konkurs objęli:  Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski; Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia w Warszawie”; Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Nadesłano 171 prac, których oceny dokonała w dniu 29.05.2024r. Komisja powołana przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę, w składzie: ks. prot. dr Tomasz Stempa – przewodniczący; Pan Prof. Wolodymir Teliczko i Pan mgr Jan Grigoruk.

Przyznano i wręczono następujące nagrody i wyróżnienia uczniom w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Przedszkole i kl. „0”

I miejsce: Joanna Białomyzy – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Spirydona w Mińsku Mazowieckim  – opiekun  ks. Gabriel Białomyzy

II miejsce: Lena Bołtromiuk   – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia
w Warszawie – opiekun Tomasz Bołtromiuk

III miejsce: Maria Magruk   – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia
w Warszawie – opiekun  Anna Diadius

WyróżnienieLidia Wasiluk  – Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim – opiekun
ks. Dariusz Wasiluk

Szkoła podstawowa (kl. 1 – 3)

I miejsce: Eliza Wróbel  – Punkt Katechetyczny Wojskowej Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy  w Warszawie – opiekun P. Marta Łuksza

II miejsce: Zuzanna Białomyzy – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Spirydona w Mińsku Mazowieckim – opiekun  ks. Gabriel Białomyzy

III miejsce: Olga Wasiluk   – Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim  – opiekun ks. Dariusz Wasiluk

Wyróżnienie  – Dawid Białomyzy – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Spirydona                  w  Mińsku Mazowieckim – opiekun  ks. Gabriel Białomyzy

Szkoła podstawowa (kl. 4 – 6)

I miejsceWiktoria Rogoza  – Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce  – ks. Jan Wołkowycki

II miejsceJakub Bajguz  – Szkoła Podstawowa św. Braci Cyryla i Metodego w Białymstoku – opiekun Katarzyna Kiczko

III miejsceWiktor Myszkiewicz   – Szkoła Podstawowa w Supraślu – opiekun Małgorzata Myszkiewicz

WyróżnienieHanna Jurczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce – opiekun Eugenia Kazimiruk

Szkoła podstawowa (kl. 7 – 8)

I miejsce:   Szymon Cierniak    – Szkoła w chmurze  Warszawa – opiekun Joanna Techmańska

II miejsceKarolina Samojlik   – Szkoła Podstawowa nr 52 w Warszawie – opiekun Paweł Samojlik

III miejsce: Tomasz Świecak     – Szkoła Podstawowa w Pruszkowie – opiekun Anna Świecak

WyróżnienieGabriela Kutyła – Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny
w Warszawie – opiekunowie: ks. Jerzy Kulik / Sylwia Matusiak

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsceMarlena Wawryniuk – I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – opiekun
ks. Piotr Trochimczuk

II miejsceAnna Stepaniuk  – I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – opiekun Andrzej  Charyło

III miejsce: Daria Hryshchenko – Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Białymstoku – opiekun Bogumiła Suszcz

WyróżnienieNatalia Filipowicz – I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – opiekun Andrzej  Charyło

Nagrodę specjalną za wyjątkowy symbol i charakter pracy Komisja przyznała Fadziejowi  Łupinowiczowi z Punktu Katechetycznego Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie – Dorota Balicka

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział: ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski – dziekan okręgu warszawskiego,  reprezentujący J.Em. Wielce Błogosławionego Sawę – Metropolitę Warszawskiego i całej Polski; Pani Zofia Rudzińska – starsza wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Pani Beata Wąsowska – Narojczyk – zastępca kierownika MSCDN w Warszawie.

Oprawę muzyczną uroczystej gali stanowił koncert chóru młodzieżowego Katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie pod kierunkiem protodiakona Rafała Dmitruka.

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu. Podziękowania szczególne adresowane są do opiekunów za ich zaangażowanie, inspirowanie uczniów do udziału w projekcie oraz twórczą pracę, dla dobra przyszłych pokoleń.

Organizatorzy Konkursu

Zdjęcia: ks. Andrzej Lewczak