Kolejny transport z pomocą humanitarną na Ukrainę

Opublikowano 13 marca 2022 przez Andrzej Lewczak

W dniu 13 marca br., warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej wraz z Prawosławnym Metropolitalnym Ośrodkiem Miłosierdzia „Eleos” oraz Stowarzyszeniem „Bractwo Świętego Ognia”, przekazało za pośrednictwem ks. płk Jerzego Mokrauza z Przemyśla, kolejny transport 6,5 tony żywności (15 palet), dla strony ukraińskiej. Wartość przekazanych artykułów wyniosła ponad 400 000 zł. Transport szczęśliwie dotarł do Kijowa. Darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie składamy serdeczne podziękowanie.

Ks. Andrzej Lewczak

Zdjęcia: ks. Jerzy Mokrauz