Koncert białoruskiego zespołu „Zaranak”

Opublikowano 17 grudnia 2019 przez Andrzej Lewczak

plakat

W dniu 16 grudnia br., po wieczornym nabożeństwie ku czci św. wielkiej męczennicy Barbary, w Katedrze Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny odbył się koncert wokalnego zespołu ludowego „Zaranak” z Berezy na Białorusi. W repertuarze zespołu wybrzmiały kolędy oraz cerkiewne pieśni para-liturgiczne. Zwieńczeniem występu było wspólne kolędowanie. W podziękowaniu za koncert Jego Eminencja Metropolita Sawa przekazał zespołowi ikonę św. Marii Magdaleny, patronki warszawskiej Katedry Metropolitalnej.

Zespół „Zaranak” działa od 1990 r. i od początku swego istnienia prowadzi go Pani Jelena Gowin. Głównym zadaniem zespołu jest popularyzacja białoruskiej pieśni ludowej oraz wskrzeszenie i zachowanie tradycyjnej twórczości swego rejonu. Na bogaty i różnorodny repertuar zespołu składają się białoruskie, polskie, ukraińskie i rosyjskie pieśni ludowe, pieśni autorskie oraz utwory twórców rodzimych we współczesnych aranżacjach. „Zaranak” prowadzi aktywną działalność koncertową. Występuje w nie tylko w swoim mieście i  regionie, ale także w innych miastach Białorusi, jak również za granicą. Do swych sukcesów zalicza udział w wojewódzkich  przeglądach pieśni patriotycznej i twórczości ludowej oraz w festiwalu twórczości chóralnej „Leti moja piesnia”. Zespół jest laureatem konkursu sztuki wokalno-chóralnej  „Piewczeskoje pole” w Prużanach. Uczestniczył także
w Międzynarodowym Forum Muzyki Ludowej i Folkloru w Mińsku. Wielokrotnie występował w Polsce, m.in. wziął udział w II Europejskich Spotkaniach Nadbużańskich, w MF „Kultura bez granic” (Siemiatycze 2012) oraz Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim w Maciejowicach. Oprócz działalności koncertowej zespół prezentuje własne spektakle artystyczne, które prezentuje mieszkańcom miasta i swego regionu.

Organizatorami koncertu byli: Centrum Kultury Prawosławnej oraz Parafia Katedralna.

Tekst: Tomasz Korzun

Zdjęcia: archiwum CKP