Kurs bizantyjskiego śpiewu cerkiewnego

Opublikowano 23 października 2023 przez Andrzej Lewczak

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Prawosławnej na bezpłatny kurs bizantyjskiego śpiewu cerkiewnego. Zajęcia prowadzi Ivan Peshev, absolwent teologi i cerkiewnego śpiewu bizantyjskiego na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii.

Zapraszamy w środy w godz. 18:00 – 20:00.
Zapisy: e-mail: peshevi1@gmail.com, tel. 695827791