Modlitewna inauguracja roku akademickiego

Opublikowano 13 października 2019 przez Łukasz Koleda

Dnia 13 października 2019 roku, studenci warszawskich uczelni spotkali się w kaplicy św. św. Cyryla i Metodego, by uczestniczyć w św. Liturgii i prosić o Boże błogosławieństwo na rozpoczynający się rok akademicki.

Świętej Liturgii przewodniczył rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego, Jego Magnificencja ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk w asyście wykładowców Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Śpiewał miejscowy chór studentów kaplicy akademickiej.

Po przeczytanym fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza (6, 31-36) kazanie wygłosił ks. prot. dr Arkadiusz Aleksiejuk. Kaznodzieja zwrócił uwagę na sens uczestnictwa w niedzielnej Liturgii. „Zostaliśmy zgromadzeni tutaj przez Boga po to, aby wejść w rzeczywistość Królestwa Bożego, wejść w obcowanie z Bogiem, doświadczyć Jego miłosierdzia, Jego miłości. (…) Zgromadziliśmy się również po to, by doświadczyć więzi między sobą, aby doświadczyć wspólnoty, którą tworzymy. Tworzymy bowiem Cerkiew Chrystusową”. Ksiądz Arkadiusz zwrócił uwagę również na to, że modlimy się o łaski na nadchodzący rok akademicki: „błogosławieństwo na trud poznawania, pozyskiwania wiedzy i jej przekazywania, wiedzy o Bogu i wiedzy o świecie, którą wlewa w nasze serca sam Bóg”. Zdobywanie wiedzy jest dążeniem do prawdy i dotyczy każdego z nas. Tą Prawdą jest sam Chrystus. Stąd też wymiar wieczności, wymiar duchowy naszego życia i wymiar rzeczywistości akademickiej powinny się ze sobą łączyć. Bóg jest miłością, dlatego też poznawanie prawdy powinno dążyć również do miłości, która jest sposobem życia i urzeczywistnieniem życia w Chrystusie. Z tego względu powinniśmy miłować drugiego człowieka nie tylko teoretycznie, za pomocą własnej wyobraźni, ale powinniśmy ją w rzeczywistości realizować. To z kolei wymaga wyrzeczenia się własnego egoizmu i powierzenia się drugiemu człowiekowi. Realnym sposobem okazywania miłości jest miłosierdzie, o czym mówił przeczytany wcześniej fragment Ewangelii: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” (Łk 6, 36). Stąd też miłość do Boga i miłość do człowieka muszą być ze sobą sprzężone, nie mogą istnieć bez siebie – zakończył kaznodzieja.

Na zakończenie Liturgii ks. Jerzy Tofiluk zwrócił uwagę, na podstawie przeczytanej perykopy ewangelicznej i zawartych w niej słów Chrystusa na to, jak daleko nasze życie odbiega od ideału chrześcijanina. Życzył wszystkim, aby każdy zbliżał się sukcesywnie do tego ideału, a także Bożego błogosławieństwa na nadchodzący rok akademicki.

Zakończeniem niedzielnej św. Liturgii było pokropienie głów wiernych wodą święconą.

Karion Szeszko

zdjęcia: Weronika Srebrniak