Początek roku akademickiego

Opublikowano 8 października 2018 przez Łukasz Koleda

7 października 2018 roku zapisze się na długo w historii warszawskiego CKP im. św. św. Cyryla i Metodego. Jeszcze nie tak dawno obchodzono patronalne święto kaplicy. Kilka dni temu (4 października) została poświęcona nowa siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, by w pierwszą niedzielę października w kaplicy akademickiej powierzyć Bogu rozpoczynający się kolejny rok akademicki 2018/2019.

Świętej Liturgii przewodniczył rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego, kierownik Katedry Patrologii ChAT, Jego Magnificencja ks. mitrat prof. dr. Jerzy Tofiluk w asyście wykładowców Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wartym podkreślenia jest obecność podczas św. Liturgii dziekana Wydziału Teologicznego ChAT, prof. dr hab. Jerzego Ostapczuka wraz z wykładowcami tejże akademii oraz wykładowcami innych stołecznych uczelni.
Liturgię upiększał chór akademicki pod dyrekcją Kariona Szeszko. Po przeczytaniu Ewangelii w językach cerkiewnosłowiańskim oraz polskim ze słowem pouczenia do zebranych zwrócił się ks. prot. dr Anatol Szymaniuk. W kazaniu wyjaśniając ewangeliczną perykopę o powołaniu pierwszych uczniów (Łk 5,1-11) kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że „do łowienia ryb a w zasadzie apostolstwa nie są tylko powołani uczący się na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przyszli kapłani, ale to zadanie każdego z nas wierzących, prawosławnych chrześcijan”. Wyjaśniając dalej ewangeliczną myśl kaznodzieja podkreślił wagę posłuszeństwa i pokory, jakie płyną z dzisiejszej opowieści. Za wzór pokory postawił Szymona Piotra, który „miał dużo pokory w sobie, dlatego nie dziwią jego słowa skierowane do Chrystusa: Odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny. Ogromnym posłuszeństwem wykazała się też przenajświętsza Bogurodzica, która na weselu w Kanie Galilejskiej wskazała na swojego Syna i powiedziała: Co wam powie, to czyńcie. To właśnie posłuszeństwo, moi drodzy sprawia że nasze zjednoczenie z Bogiem staje się możliwe. Natomiast nasz egocentryzm, zbytnie skupianie się na sobie, podążanie i ufanie tylko logice i własnemu rozumowi sprawiają, że oddalamy się od Boga.  Święci Ojcowie podkreślają, że człowiek który jest posłuszny Bogu i Cerkwi dręczony jest przez mniejszą liczbę namiętności, a tym samym jest bliżej swojego zbawienia. Dlatego też, tak jak apostołowie i Piotr, którzy porzucili swoje sieci, swe codzienne obowiązki, idźmy i podążajmy za Chrystusem w łonie naszej świętej Cerkwi”.

Na zakończenie św. Liturgii głos zabrał ks. Jerzy Tofiluk, który podziękował zebranemu duchowieństwu i wiernym za uczestnictwo we wspólnej modlitwie oraz podkreślił jak ważnym jest rozpoczynać każde dobre dzieło od modlitwy, w szczególności tej liturgicznej, gdy w św. Eucharystii jednoczymy się z samym Chrystusem.

Pozostaje mieć nadzieję, że tak jak apostołowie świadczyli o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, tak też i studenci warszawskich uczelni będą godnie świadczyć o św. Prawosławiu, nie tylko w setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę Polskę, ale będą to czynić nieustannie każdego dnia swojego życia.

Michał Koper

zdjęcia: Łukasz Troc