Pojęcie sakramentów w Kościołach prawosławnym i rzymskokatolickim

Opublikowano 13 stycznia 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 12 stycznia br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi „Pojęcie sakramentów w Kościołach prawosławnym i rzymskokatolickim”. Spotkanie prowadził ks. prot. dr Andrzej Baczyński, kapelan kaplicy pw. Świętej Trójcy na warszawskim Podwalu, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Ks. Andrzej swój wykład rozpoczął od wyjaśnienia przybyłym słuchaczom terminu „sakrament” oraz zaznaczył, że właściwszym terminem w teologii prawosławnej jest „misterium”. Następnie prelegent przeszedł do tematu sakramentów w Piśmie Świętym i myśli świętych Ojców Kościoła. Odniósł się do liczby sakramentów, ich eklezjalności oraz omówił poszczególne sakramenty w pojęciu Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego. Mówca podjął temat różnicy w sprawowaniu sakramentów przez oba Kościoły, kto jest „wykonawcą” każdego sakramentu a kto „narzędziem”, omówił warunki niezbędne do ich sprawowania. Podkreślił, że Bóg w swym zbawczym działaniu dał nam możliwość uświęcenia, a to dokonuje się mocą Świętego Ducha w sakramentach Kościoła. Cały wykład był bogato opatrzony cytatami Pisma Świętego oraz komentarzami Ojców Kościoła. Po wygłoszeniu wykładu prelegent udzielał odpowiedzi na zadane przez słuchaczy pytania. Na zakończenie spotkania przybyłe grono podziękowało ks. Andrzejowi gromkimi brawami.

Mateusz Zabrocki

Zdjęcia: archiwum CKP