Pomagamy – akcje charytatywne

Opublikowano 17 kwietnia 2020 przez Andrzej Lewczak

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Cerkiew prawosławna w Polsce  poprzez swoje organizacje prowadziła w okresie Wielkiego Postu, który w tym roku był szczególny ze względu na panującą pandemię koronawirusa szereg akcji charytatywnych mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi.

Warszawskie Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego oraz Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia” od 16 marca br. prowadzą akcję „Pomoc dla Seniora”. W ramach tego przedsięwzięcia pracownicy i wolontariusze CKP oraz Stowarzyszenia pomagają osobom starszym w zakupach aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo związane z zachorowaniem.  W ramach akcji zakupiono i przekazano dla pensjonariuszy i pracowników Prawosławnego Domu Opieki „Eleos” w Grabarce maski ochronne oraz wirusobójcze płyny do dezynfekcji rąk.

Tradycyjnie, organizowane było śniadanie wielkanocne dla osób samotnych oraz cudzoziemców, którzy z różnych powodów spędzają Święto Zmartwychwstania Pańskiego daleko od swoich bliskich. Ze względu na sytuację związaną z epidemią, świąteczne produkty żywnościowe oraz tradycyjny, świąteczny żurek były rozdawane przy warszawskiej Katedrze św. Marii Magdaleny w Wielkanocną niedzielę. Dodatkowo dla osób, które nie mogły poświęcić wielkanocnej święconki dostarczone zostały poświęcone pokarmy do miejsc ich zamieszkania.

 

Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć nasze akcje swą ofiarą prosimy o wpłaty
na konto Nr: 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388

Warszawska Metropolia Prawosławna

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

Z dopiskiem: „Pomagamy”