Rekrutacja do akademika

Opublikowano 17 czerwca 2024 przez Andrzej Lewczak

Uprzejmie informujemy, że podania o przyjęcie do Metropolitalnego Domu Studenta na nowy rok akademicki 2024/2025 można składać drogą elektroniczną: kontakt.ckp@wp.pl lub w biurze Centrum Kultury Prawosławnej, do dnia 12 lipca 2024r. Do podania należy dołączyć: życiorys, zdjęcie oraz kaucję w wysokości 1000 zł.

Państwa podania zostaną rozpatrzone do  31 lipca br. O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Podania należy kierować na adres:
Metropolitalny Dom Studenta
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
Tel. 22 619 24 20
e-mail: kontakt.ckp@wp.pl

Ceny pokoi od sierpnia 2024r.:

  • Pokój jednoosobowy:  1000 zł/miesięcznie
  • Pokój jednoosobowy dla osób pracujących i studentów po ukończeniu 24 roku życia: 1100 zł/miesięcznie
  • Pokój dwuosobowy: 650 zł/os.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z § 6 pkt 1 Regulaminu ochrony danych osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zatwierdzonego na mocy Uchwały Św. Soboru Biskupów z dnia 09.05.2018 r. (zwanego dalej Regulaminem), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Metropolia Prawosławna-Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Świętych Cyryla i Metodego 4, 03-403 Warszawa, tel. 22 619 24 20.
  2. Kontrolę nad ochroną danych osobowych sprawuje Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z siedzibą w Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa, e-mail: kiodo@orthodox.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do Metropolitalnego Domu Studenta (MDS), wystawienia rachunku bądź też innego dokumentu.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana pobytu w MDS,  następnie zostaną zarchiwizowane.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Regulaminem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Regulaminu.
  7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją oraz zakwaterowaniem do Metropolitalnego Domu Studenta.