Rekrutacja do Metropolitalnego Domu Studenta

Opublikowano 3 czerwca 2019 przez Andrzej Lewczak

Uprzejmie informujemy, że podania o przyjęcie do Metropolitalnego Domu Studenta, na nowy rok akademicki 2019/2020, można składać do dnia 12 lipca 2019 r. Do podania należy dołączyć:

 • życiorys;
 • zdjęcie;
 • kaucję w wysokości 450 zł.

Podania zostaną rozpatrzone do dnia  26 lipca 2019 R. O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Pokoje w MDS są jedno i dwuosobowe. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. W MDS znajdują się: kaplica, biblioteka, czytelnia, stołówka, pralnia, suszarnia a także siłownia. Kierownikiem Metropolitalnego Domu Studenta jest ks. dr Andrzej Lewczak.

Podania należy kierować na adres:
Metropolitalny Dom Studenta
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
Tel. 22 619 24 20
e-mail: andrzejlewczak@wp.pl

Aktualne ceny pokoi:

Pokój jednoosobowy: 700 zł

Pokój dwuosobowy: 450 zł/os.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z § 6 ust.1 Regulaminu ochrony danych osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zatwierdzonego na mocy Uchwały Św. Soboru Biskupów z dnia 09.05.2018 r., Nr 340 pkt. 4 (zwanego dalej Regulaminem), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Metropolia Prawosławna-Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Świętych Cyryla i Metodego 4, 03-403 Warszawa, tel. 22 619 24 20.
 2. Kontrolę nad ochroną danych osobowych sprawuje Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z siedzibą w Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa, e-mail: kiodo@orthodox.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Metropolitalnego Domu Studenta(MDS), wystawienia rachunku bądź innego dokumentu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Regulaminem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Regulaminu.
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją oraz zakwaterowaniem do Metropolitalnego Domu Studenta.