Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Opublikowano 22 czerwca 2022 przez Andrzej Lewczak

Dnia 8 czerwca 2022., w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Moje miejsce w cerkwi”. Słowo cerkiew ma podwójne znaczenie, ponieważ dotyczy ono zarówno budynku – wspólnej przestrzeni, w której ludzie zbierają się na wspólną modlitwę. W innym ujęciu Cerkiew to wszyscy wierni wyznający tę samą wiarę, połączeni świętymi sakramentami, prawem kanonicznym i nabożeństwami.

Organizatorem konkursu był Punkt Katechetyczny Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. Patronat honorowy objął Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.

Celem konkursu było pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat roli cerkwi w życiu człowieka, rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości duchowej i estetycznej, nawiązanie współpracy nauczycieli i uczniów z terenu województwa mazowieckiego

Konkurs adresowany był do uczniów punktów katechetycznych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działających na terenie województwa mazowieckiego

Jury w składzie: ks. dr Andrzej Lewczak (przewodniczący), Ksenia Kononenko i Dawid Pataraia oceniło prace plastyczne w czterech kategoriach (łącznie wpłynęły 92). Ocenie podlegał ogólny wyraz plastyczny, zgodność z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.

Jury przyznało następujące miejsca:

W I kategorii – przedszkola

I miejsce – Eliza Wróbel (Warszawa – Ordynariat)

II miejsce – Michał Bartoszuk (Warszawa – Ordynariat)

III miejsce – Natalia Michalczuk (Mińsk Mazowiecki)

 

W II kategorii – klasy I – III

I miejsce – Ewa Kurta (Mińsk Mazowiecki)

II miejsce – Melaniia Zolotoholova (Warszawa – Praga)

III miejsce – Barbara Bielska (Warszawa – Ordynariat)

W III kategorii – klasy IV – VIII

I miejsce – Joanna Muniak (Warszawa – Praga)

II miejsce – Alisa Pasichna (Mińsk Mazowiecki)

III miejsce – Nika Bartoszuk (Warszawa – Ordynariat)

wyróżnienie – Anastazja Godun (Warszawa – Ordynariat)

 

W IV kategorii – szkoły ponadpodstawowe

wyróżnienie – Rafał Prokopiuk (Warszawa – Wola)

 

Jury postanowiło stworzyć podkategorię najmłodszym uczestnikom konkursu w grupie przedszkolnej:

I miejsce – Martyna Szczepańska (Warszawa – Praga)

II miejsce  – Anna Ignatiewa (Warszawa – Praga)

III miejsce – Sara Królak (Warszawa – Praga)

 

Organizatorzy konkursu serdecznie gratuluje zwycięzcom. Jednocześnie pragną wyrazić wdzięczność i uznanie za trud wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, aby w indywidualny i twórczy sposób wyrazić myśl: „moje miejsce w cerkwi”.

tekst i zdjęcia: ks. Jerzy Kulik

Za: www.katedra.org.pl