Święto Centrum Kultury Prawosławnej

Opublikowano 24 maja 2022 przez Łukasz Koleda

Dnia 24 maja br. w kaplicy akademickiej znajdującej się w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie uroczyście obchodzono pamięć świętych Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian. Jest to patronalne święto miejscowej kaplicy, a jednocześnie budynku przy ul. św. św. Cyryla i Metodego 4. Każdego roku prawosławna społeczność Warszawy gromadzi się tego dnia, by wielbić „świętych oświecicieli naszych” (kontakion święta).

Nabożeństwom w przededniu i w dniu święta przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście duchowieństwa akademickiego i księży okręgu warszawskiego.

W trakcie św. Liturgii czytany był fragment ewangeliczny, przytaczający słowa Chrystusa, nawołującego uczniów do bycia światłością świata. Do tych słów Zbawiciela odniósł się kaznodzieja, ks. prot. Adam Magruk, przedstawiając postaci św. św. Cyryla i Metodego jako równych apostołom. Powyższe porównanie jest jak najbardziej uzasadnione, z uwagi na fakt, że w swojej działalności święci musieli wykazać się cechami podobnymi do apostołów, takimi jak głęboka wiara, odwaga, gorliwość, stanowczość w wyrażaniu Słowa Bożego, mimo przeciwności stwarzanych przez ówczesny polityczny porządek wobec wprowadzenia języka służącego modlitwie. Kaznodzieja zwrócił także uwagę na symbolikę, jaką stanowi alfabet cerkiewnosłowiański, w którym pierwsze 21 liter następujących po sobie tworzy logiczną maksymę, stanowiącą podsumowanie działalności świętych. Litery alfabetu nawołują każdego chrześcijanina, aby świadczyć o wierze w zmartwychwstałego Chrystusa całym swoim życiem pamiętając, że dobro i pokój znajdziemy tylko w Bogu.

Na zakończenie świątecznych uroczystości do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił znaczenie języka cerkiewnosłowiańskiego w miejscowej tradycji liturgicznej. Władyka metropolita zachęcał, by język od pokoleń używany na naszych ziemiach, był kultywowany i używany przez każdego wiernego naszej Cerkwi. W tym kontekście metropolita Sawa zwrócił uwagę na znaczenie modlitwy wznoszonej w trakcie św. Liturgii, w tym modlitwy o pokój w naszym regionie. Jego Eminencja zaakcentował działalności świętych Braci Sołuńskich w historii ziem słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego terytorium Polski. Jego Eminencja przywołał fakty historyczne świadczące o tym, że ludność zamieszkująca tereny nadwiślańskie, poznała naukę i alfabet dzięki misji świętych braci i ich uczniów. Jego Eminencja wyraził również radość z faktu, że po dzień dzisiejszy w budynku, który z wielkim wysiłkiem powrócił do prawowitego właściciela, odprawiana jest św. Liturgia. W miejscu w którym, nasi przodkowie, w tym znamienite postaci polskiego prawosławia odprawiały św. Liturgię, obecnie ich kontynuatorzy i następcy mogą kroczyć drogą przodków, wnikając i odkrywając prawosławną tradycję i kulturę.

Kończąc Jego Eminencja złożył świąteczne życzenia i podziękował obecnemu duchowieństwu, chórowi, przedstawicielom Ambasady Bułgarii w Warszawie, wiernym, w tym zamieszkującym Metropolitalny Dom Studenta za wspólną modlitwę, a także osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie Centrum Kultury Prawosławnej i znajdującej się w nim kaplicy za organizację i przygotowanie święta, jak również opiekę nad tym miejscem.

 

Karion Szeszko

Zdjęcia: diakon Igor Kutovyi, Tomasz Grześ