Święto Centrum Kultury Prawosławnej

Opublikowano 24 maja 2020 przez Łukasz Koleda

24 maja przypada dzień pamięci apostołów Słowian, św. św. Cyryla i Metodego. Jest to święto patronów nie tylko społeczności akademickiej, mieszkańców Metropolitarnego Domu Studentów, lecz także każdego chrześcijanina, którego językiem liturgicznym pozostaje język cerkiewnosłowiański.

Święci Cyryl i Metody, na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława i z polecenia cesarza bizantyjskiego, wyruszyli na Morawy. Innowacyjność dzieła świętych braci polegała na tym, że język którym posługiwali się ówcześni Słowianie, na równi z łaciną i greką, stał się językiem liturgicznym i użytkowym tamtejszej ludności. Święci Cyryl i Metody wypracowali alfabet, który stał się podstawą rozwoju piśmiennictwa słowiańskiego. Bardzo ważnym było dokonanie przez świętych tłumaczenia, z greckiego języka na zupełnie nieukształtowany język słowiański, Pisma Świętego oraz ksiąg liturgicznych. Ich dzieło otworzyło wielką spuściznę Słowa Bożego oraz myśli Świętych Ojców, która wykorzystywana jest po dzień dzisiejszy. Dzięki językowi cerkiewnosłowiańskiemu możemy wspólnie modlić się, niezależnie od tego gdzie mieszkamy: w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Rosji czy Ukrainie. Sam Bóg zesłał św. św. Cyryla i Metodego, aby Słowo dotarło na ziemie słowiańskie i mimo wielu trudności oraz sprzeciwu, równi apostołom wykonali swoją misję.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się w sobotę 23 maja całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył ks. prot. dr Andrzej Lewczak, dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie.

Następnego dnia, w niedzielę 24 maja, św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście przybyłego duchowieństwa.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii odbyły się postrzyżyny lektorskie Michała Kopera studenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Po przeczytaniu Ewangelii kazanie wygłosił ks. dr Adam Magruk, który zwrócił uwagę na trudności osoby niewidomej. W bohaterze ewangelicznej perykopy powinniśmy dostrzegać każdego człowieka, całą ludzkość. Uzdrawiając go, Chrystus pozwolił zobaczyć w niewidomym od urodzenia innego człowieka. „Bóg przed nami stawi zadanie: abyśmy otworzyli własne oczy i postarali się zobaczyć w innym człowieku Chrystusa” – kontynuował kaznodzieja.

Na zakończenie niedzielnych uroczystości, Jego Eminencja zwrócił się z pouczeniem do wiernych. „Święci Cyryl i Metody zostawili wielkie bogactwo dla Słowian. Jest nim język liturgiczny. Dzięki Bogu, nasi przodkowie Polanie i Wiślanie, mimo wielu trudności i problemów zachowali ten język”. Hierarcha stawiał pytanie: Czy jesteśmy kontynuatorami ich dzieła? Metropolita Sawa przekazał ojcowskie życzenia wszystkim zebranym, kontynuatorom misji braci sołuńskich. Okolicznościowy adres został skierowany na ręce obecnego przewodniczącego Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego, prowadzących swoją działalności pod patronatem świętych braci. Podziękowania skierowano na ręce dyrektora Centrum Kultury Prawosławnej, miejscowego duchowieństwa oraz chóru prowadzonego przez Kariona Szeszko. Końcowe życzenia, władyka metropolita skierował do nowego lektora i jego rodziny, zachęcając do jeszcze większej gorliwości w dziele poszerzenia wiedzy teologicznej oraz nauki języka cerkiewnosłowiańskiego.

W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, za pracę dla dobra miejscowej kaplicy, Orderem św. Marii Magdaleny trzeciej klasy uhonorowany został pan Janusz Dawidziuk.

diakon Igor Kutovyj

zdjęcia: Waldemar Jundo