Wsparcie Fundacji Denisa Paramonowa

Opublikowano 7 marca 2023 przez Andrzej Lewczak

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu „Swoi” Fundacja Denisa Paramonowa wsparła działalność Świetlicy Językowo – Integracyjnej działającej w Centrum Kultury Prawosławnej. Świetlica funkcjonuje od 20 marca 2022 roku i jej zasadniczym zadaniem jest bezpłatne nauczanie języka polskiego oraz integracja uchodźców wojennych z Ukrainy. Na dzień dzisiejszy istnieje 8 grup nauczania języka polskiego (5 -początkowych oraz 3 -zaawansowane), w których uczestniczy od 120 -150 osób.

Centrum Kultur Prawosławnej im. świętych Cyryla i Metodego serdecznie dziękuje Fundacji Denisa Paramonowa za okazaną pomoc oraz wsparcie w realizacji projektu.

Повідомляємо, що в рамках проекту «Свої» Фонд Дениса Парамонова підтримав діяльність Мовно-інтеграційного центру, що діє при Центрі православної культури. Hавчання польської мови почалося з 20 березня 2022 року і його  основним завданням є безкоштовне навчання польської мови та інтеграція біженців з України. На сьогодні функціонує 8 груп з вивчення польської мови (5 – для початківців та 3 – для поглибленого навчання), які відвідують 120 – 150 осіб.

Центр православної культури ім. Святих Кирила і Мефодія дякує Фонду Дениса Парамoнова за допомогу та підтримку в реалізації проекту.