Wspólna historia – spotkanie z kulturą białoruską

Opublikowano 14 maja 2017 przez Andrzej Lewczak

Wiesołyje rebiata

Dnia 14 maja br. w Centrum Kultury Prawosławnej im. świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, miały miejsce szczególne wydarzenia kulturalne związane z białoruską kulturą, historią oraz tradycją.

Pierwszym wydarzeniem było otwarcie wystawy zatytułowanej „Białorusini w Wojsku Polskim w latach 1939-1945”, której dokonali dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie pan Mikhail Rybakov wraz z ks. dr Andrzejem Lewczakiem, dyrektorem Centrum Kultury Prawosławnej. W wystawie zostały wykorzystane eksponaty z prywatnego zbioru p. Ihara Mielnikava.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Następnie uczestnicy wysłuchali występu szczególnego wykonawcy jakim był zespół pieśni i tańca z Białorusi „Wiesiołyje Riebiata”. Członkami zespołu są ludzie, którzy na co dzień zamieszkują w ośrodku psychoneurologicznym dla osób niepełnosprawnych w Mińsku na Białorusi. Zespół ten działa przy klasztorze św. Elżbiety w Mińsku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż jednym z elementów działalności klasztoru jest zaangażowanie jego wychowanków w działalność kulturalną, dzięki której mogą oni odkrywać i rozwijać swoje talenty. Zespół zaprezentował repertuar składający się z tradycyjnych białoruskich pieśni ludowych i cerkiewnych m.in.: „Hymn do Bogurodzicy”, „Weseli Artyści” czy „Szumcie brzozy”. Głównym celem projektu było pokazanie wykonawcom, że świat dla ludzi z ograniczeniami psychofizycznymi nie ogranicza się wyłącznie do czterech ścian zamkniętej organizacji.

Wszyscy, którzy przybyli na to szczególne wydarzenie kulturalne na własne oczy mogli przekonać się o pozytywnym znaczeniu muzykoterapii w pracy z osobami dotkniętymi upośledzeniem umysłowym.

Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję obejrzeć i zakupić wyroby monasterskie wykonane w warsztatach klasztoru św. Elżbiety. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rozwój i potrzeby projektu „Wiesiołyje Riebiata”.

o. hierodiakon Jarosław Bałło

Foto: ks. Andrzej Lewczak