Z Biblią w więzieniu

Opublikowano 2 kwietnia 2023 przez Andrzej Lewczak

Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne po raz kolejny prowadzi akcję „Wyzwoleni przez literaturę”.  Zasadniczym celem podjętej inicjatywy jest wsparcie procesu resocjalizacji osób znajdujących się w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. W ramach prowadzonej akcji,  została bezpłatnie przekazana do zasobów bibliotecznych 80 jednostek penitencjarnych, prawosławna literatura duchowa tj. Biblie, modlitewniki, czytania liturgiczne, psałterze w językach: polskim, ukraińskim, gruzińskim oraz rumuńskim. Łącznie przekazano ponad 1000 egz.

Wsparcie w powyższej formie jest nieodzowne w procesie skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności, a zwłaszcza ich poprawy moralnej oraz przyswojeniu właściwych wartości etycznych.

Pomysłodawcą i organizatorem prowadzonej akcji jest Naczelny Prawosławny Kapelan Służby Więziennej ks. dr Andrzej Lewczak.

Partnerami przedsięwzięcia są: Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”, Wydawnictwo „Bratczyk” oraz Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”.

Zdjęcia: Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne

Za: www.orthodox.pl