Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Opublikowano 19 marca 2021 przez Łukasz Koleda

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu w kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie sprawowane były wielkopostne nabożeństwa. W poniedziałek, wtorek i czwartek służono jutrznię, godziny kanoniczne, wieczernię oraz litiję za zmarłych. Natomiast w środę i piątek celebrowano 9 godzinę kanoniczną oraz św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. W nabożeństwach brali udział studenci i wykładowcy ChAT, duchowieństwo działające przy Centrum Kultury Prawosławnej, studenci zamieszkujący Metropolitalny Dom Studenta oraz wierni związani z tutejszą kaplicą.

Od poniedziałku do czwartku czytano kanon św. Andrzeja z Krety z powieczerzem. W środę odczytał go Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy, rektor ChAT. Hierarcha zwrócił się do wiernych z pouczeniem. Jak zaznaczył, w kanonie św. Andrzeja zawartych jest wiele analogii z życia duchowego chrześcijanina do ich praobrazów w Starym Testamencie. Negatywnym przykładem biblijnym był Kain, który nie wyrażał żadnej skruchy za popełnione zabójstwo, ani nawet nie przyznawał się do winy. Jako pozytywny przykład posłużył król Dawid, który pokajał się od razu po tym, jak prorok Natan zwrócił mu uwagę za popełniony grzech. Przedstawiając te przykłady Jego Ekscelencja podkreślił, jak ważne jest pokajanie się w życiu chrześcijanina, a post jest sprzyjającym okresem do zadumy nad własnym życiem.

W czwartek wieczorem, podczas powieczerza, studenci Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT oraz mieszkańcy Metropolitalnego Domu Studenta przystąpili do sakramentu spowiedzi, po którym odczytano regułę przed przyjęciem św. Darów.

Nazajutrz w piątek św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył arcybiskup Jerzy. Po św. Liturgii tradycyjnie zostało poświęcone koliwo, a następnie do wiernych zwrócił się arcybiskup Jerzy, który odniósł się do czytanego podczas Liturgii starotestamentowego fragmentu Biblii, opisującego upadek pierwszych ludzi. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na błędne pojmowanie grzechu przez współczesnych ludzi, przyznawanie różnej wagi poszczególnym grzechom, podczas gdy każdy grzech oddala nas od Boga. Cerkiew jednak oferuje środki, by pomóc człowiekowi powrócić do Stwórcy.

Piątkowa św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów zakończyła rekolekcje studentów oraz nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu w kaplicy akademickiej.

 

Karion Szeszko

zdjęcia: Tomasz Grześ, Piotr Awksentiuk